Category "Blog"

viral pazarlama nedir viral pazarlama nasil yapilir - Viral Pazarlama Nedir? Viral Pazarlama Nasıl Yapılır?

Viral Pazarlama Nedir?

Viral pazarlama, geleneksel bir yöntem olan ağızdan ağıza pazarlama (WOM) tekniğinin teknoloji ve internet kullanımının gelişmesi ile evrilerek dijital ortamda gerçekleşen halidir. Yani viral pazarlama; marka, ürün, firma veya şirket ile ilgili mesajların, oluşturulan içerikle internet ortamında, sosyal medya ağlarında başka kişilere veya sitelere aktarılması ve yayılmasını sağlayan bir pazarlama modelidir. Viral pazarlama tekniği dijital pazarlama içerisinde oldukça önemli bir konuma sahiptir. Üretici ve tüketici arasında dolaylı bir ilişki oluşmasını sağlayan viral pazarlamada tüketiciler bir ara bulucu rolünde olmaktadır. Üretici olan marka ya da firma ise iletişimde bulunduğu birkaç kişi vasıtasıyla hızlı bir şekilde çok fazla kişiye ulaşabilmektedir.

Şimdi biraz eski zamanlara geri dönelim. 1990’lı yıllar itibariyle Türkiye’de ev ev gezerek tencere, tava ve benzeri ürünlerin tanıtımı ve satışına yönelik çalışmalar yapılmaktaydı. Telefonla evi arayan pazarlamacı evi ziyaret etmek için randevu alır, randevu alırken karşısındaki kişiye o gün için komşularını da davet etmesini rica ederdi. Buradaki amaç elbette bir taşla iki kuş vurmaktı. Yani aynı anda birden fazla kişiye ulaşarak, tanıtım gerçekleştirmek. Geçmişe dönük olarak verdiğimiz bu örnek viral pazarlamanın eski yöntemi olan ağızdan ağıza pazarlama tekniğinin en somut hallerinden biridir. Zamanla değişen alışkanlıklar, teknolojinin ilerlemesi, insanların güven sınırlarında yaşanan değişimler ile birlikte bu süreçte kendini yenilemek zorunda kaldı. Bu değişim beraberinde sıkça duymaya başladığımız ve gerçekten çok önemli çalışmalara imza atılan viral pazarlama tekniğini doğurmuştur.

Viral Pazarlama Nasıl Yapılır?

viral pazarlama nasil yapilir - Viral Pazarlama Nedir? Viral Pazarlama Nasıl Yapılır?

İlk paragrafta da söz ettiğimiz ağızdan ağza pazarlamanın bir başka versiyonu olan viral pazarlama ürün ya da hizmetler ile ilgili mesajların, içeriklerin ilgi çekici görsel ya da videolar ile elektronik ortamda insanlar arasında yayılmasını sağlamaktır. Viral reklamlar internet ortamında çoğunlukla videolar ile karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte ise e-posta yoluyla viral reklam yayılımı da etkili yöntemlerdendir. Viral reklamların içeriğini genel olarak fikirler, mesajlar, şarkılar oluşturmaktadır. Viral reklamların oluşumuna baktığımızda iki farklı yöntemin olduğu görülmektedir. Birinci yöntem son kullanıcı tarafından yapılan viral reklamlardır. Bu tür reklamlara genel olarak video paylaşım sitelerinde rastlamak mümkündür. Bir kullanıcı tesadüfi bir şekilde bir ürünü hedefe koyan ya da onu savunan tarzda bir video çeker ve eğer bu video gerçekten başarılıysa hızla yayılmaya başlar. Zaten genelde bu tip video içerikler ilgili marka tarafından satın almaya doğru ilerler. İkinci yöntem ise reklamı yapacak olan firmanın kendisi tarafından yaptırılan kampanya çalışmalarıdır. Bu yolu tercih eden marka ve firmalar tabir yerindeyse profesyonel bir ekibe kendileri için bir viral reklam siparişi verirler. Bu işi profesyonel bir ekip yapacak olsa bile kurgulanacak olan videonun amatör bir çekim olarak gözükmesi en önemli kriterlerdendir. Çünkü viral pazarlamanın temelini bu kaide oluşturmaktadır. Viral reklamlar amatör çekimler ile yapılsa da film, video klip gibi içeriklerinde hazırlandığı gözlenmektedir.

Viral pazarlamada kurgu safhası çok önemli bir aşamadır. Viral pazarlama çalışmasını olması gerektiği gibi doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek için üç önemli faktöre dikkat etmek gerekmektedir. Bu kriterl;

• Doğru mesaj
• Uygun koşullar
• Doğru insan

Viral reklamın başarıya ulaşmasında etkili olan bu kriterler çerçevesinde söz edilen durum uygun koşullar altında doğru mesajın doğru hedef kitleye ulaşmasını sağlamaktır. Bu kapsamda bir viral pazarlama kurgusu oluştururken göz önünde bulundurulması gereken bazı etkenler vardır. Bunları viral pazarlamanın elementleri olarak nitelendirebiliriz. Bu etkenler yayma motivatörü, alma motivatörü ve yayılma ortamı olarak sınıflandırılabilir. Şimdi bunların neler olduğuna kısa bir göz atalım.

Yayma Motivatörü: Viral pazarlamadaki asıl amaçlardan birisi elbette iletilmek istenen mesajın, belirli yayıcılar yoluyla yayılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda yayma motivatörünü belirlerken her türlü motivasyon stratejisi düşünülmelidir. Yani yayma motivatörünün “ bu konuyu neden yayıyorum?” sorusunu kendisine sorduğunda, cevabını da hemen bulabilmesi gerekmektedir. Burada süreci etkileyecek olan tetikleyici faktörler ise mecburi koşmak, maddi kazanç sunmak, merak, mutluluk gibi psikolojik ihtiyaçlara cevap vermek gibi etkenler söz konusu olmaktadır.

Alma Motivatörü: Viral pazarlama kurgularında üzerine önemle düşünülmesi gerekilen ikinci bir basamakta “alma” durumudur. İlgili mesajı iletmesi için ikna edilen yayma motivatörü, alıcıların bu mesajı almaları konusunda en büyük etken olacaktır. Bundan dolayı öncelikli olarak konuyu ileteceğiniz kişilerin, bunu neden dinlemeleri gerektiği ve o içerikle aksiyona geçmeleri gerektiği konularına kafa yormalısınız. Bu noktada mesajınız açık ve etkili olmalıdır. Çünkü alma motivatörü konumundaki kişiler önce alıcı, sonrasında ise yayıcı motivatörü konumunda olacaktır. Bundan dolayı kişilerde alma motivasyonu sağlayacak içerikler üretmelisiniz. Burada yine kişilerin davranışını tetikleyecek öncüller ile onları etkileyebilirsiniz.

viral pazarlama yayilma ortami - Viral Pazarlama Nedir? Viral Pazarlama Nasıl Yapılır?

Yayılma Ortamı: Viral pazarlama kurgusunun en önemli aşamalarından bir diğeri ise reklamın yayılma ortamıdır. Burada öncelikli olarak kendiniz için hedef kitleye ulaşabileceğiniz direkt olan ve en etkili olacak olan ortamı seçmenizdir. Yani içeriğin hızlı yayılmasına elverişli olacak olan, geniş kitleler ile temas edilebilecek olan ve mesajları çok iyi ve anlaşılır bir şekilde taşıyabilecek olan ortam belirlenmelidir. Facebook, Twitter, YouTube, sözlükler, blogger siteleri ve benzeri aklınıza gelebilecek olan tüm dijital alanlar sizin hedef alanlarınız içerisinde yer alabilir.

Bu üç önemli etkeni bir arada olması gerektiği gibi kurgulayıp, doğru bir strateji oluşturulması sonrası, viral pazarlama kurgusu geleneksel pazarlama kurgusuna oranla çok daha başarılı olacaktır. Daha düşük maliyetler ile daha yüksek geri dönüşler elde edilecektir.

Etkili ve Başarılı Bir Viral Pazarlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Viral pazarlama kampanyaları hem düşük maliyetli olması hem de etki alanının geniş olması itibariyle oldukça iştah kabartıcıdır. Ancak her işte olduğu gibi viral reklam çalışmalarında da bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır.

Plana Uygun Brief’ler Çıkarın

Viral reklam çalışmalarında brief’ler reklamın iskeletini oluşturmaktadır. Yani çalışmayı ana hatları ile belirleyerek, kısaca anlatmanızı sağlayan unsurlardır. Yapılacak çalışmayı ne kadar çok özümser ve içselleştirir, ne kadar çok tahlil ederseniz o derece etkili ve sağlıklı bir çalışma yapabilirsiniz. Bu konuda çıkarılacak brief sayesinde pazarlama kampanyasının ana konusu, karakterlerin nasıl olması gerektiği, hedef kitle, yayılma ortama ve benzeri birçok önem derecesi yüksek konuyu belirleyebilirsiniz.

Hedef Kitlenize Yakın Olun

viral pazarlama hedef kitlenize yakin olun - Viral Pazarlama Nedir? Viral Pazarlama Nasıl Yapılır?

Viral pazarlama çalışmalarında en önemli süreçlerden biri de hedef kitlenin iyi tanınmasıdır. Hedef kitleyi iyi tanıyıp, kendinizi o hedef kitlenin içindeymiş gibi hissetmeniz gerekmektedir. Kendinizi kullanıcının yerine koyarak, “ben bu viral reklama maruz kalsaydım tepkim ne olurdu?” diye sorgulamalısınız. Viralin hangi yönleri hoşunuza giderdi? Kampanyanın yetersiz yada başarılı olduğu noktalar nereler? Böyle soruları kendinize yönelterek, hedef kitle gibi düşünmeye çalışmalısınız. Çünkü hedef kitleye yönelik olmayan bir çalışmadan istenilen sonuç elde edilemeyecektir.

Doğru Kanalı Belirleyin

Dijital dünyada her geçen gün iletişim ve etkileşim konusunda farklı mecralar ortaya çıkmaktadır. Özellikle sosyal medya platformlarının sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Her kullanıcı her ortamda aktif olarak yer almamaktadır. Bundan dolayı internette hangi iletişim kanalının sizin için en doğru hedef kitleyi barındırdığını iyi analiz etmelisiniz. Yoksa hedef kitlenizin bulunmadığı ya da az bulunduğu bir ortamda yapacağınız viral reklamın size katkısı olmayacaktır.

Dürüst ve Güvenilir Olun

viral pazarlama hedef kitleye icten yaklasin - Viral Pazarlama Nedir? Viral Pazarlama Nasıl Yapılır?

Viral reklamlar, geleneksel reklam türlerine göre markaların, kullanıcılara daha yakın olduğu bir reklam türüdür. Yine aynı şekilde viral reklamlar, tüketicilerin markaları sahiplendiği reklamlar olarak bilinmektedir. Bundan dolayı kullanıcı gözünde, güven konusunda ortaya çıkacak aksi bir durum, markanın imajını oldukça kötü bir şekilde etkileyebilir. Bu bağlamda sunulan ürün ya da hizmetin güçlü olması kadar oluşturulacak reklam içerisinde onlarla ilgili özelliklerin ne derece doğru olarak yansıtıldığı da çok önemlidir. Yani sunduğunuz ile verdiğiniz arasında güvenilir, dürüst ve tutarlı olmalısınız. Aksi takdirde tüketiciden gelecek olan geri dönüş bir hayli olumsuz olacaktır.

Oyuncuların Oluşturacağı İmaja Dikkat!

Viral pazarlamada tercih edilecek oyuncuların seçimi oldukça hassas bir konudur. Bu süreçte ince eleyip, sık dokumak gereklidir. Çünkü kampanyanızın yükselişe geçmesi ya da dibe vurması konusunda seçtiğiniz oyuncuların etkisi yüksek olacaktır. Eskiden viral reklam çalışmalarında en sık başvurulan yol yüksek takipçisi olan fenomenler olmaktadır. Bu çalışmalar düşük bütçeler ile yönetilebilmekteydi. Ancak artık bu tercihin bütçesi artış göstermiş ve kullanıcı gözünde pek inandırıcılığı kalmamış durumdadır. Viral pazarlama da unutulmaması gereken en önemli nokta doğallıktan asla ödün verilmemelidir. Kampanya çalışması için oyuncu seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise fenomen olan kişinin dikkat çekecek, olumsuz davranışlarda bulunmaması. Çünkü bu davranışlar kullanıcılar tarafından sizin markanıza mal edilebilir. Bundan dolayı tercihlerinizi doğru yapmalısınız.

Viral pazarlama çalışmalarının başarıyla sonuçlanması için her aşamasında dikkat etmeniz gereken bu önemli kıstaslar, oluşturacağınız olumlu imaj için önemlidir. Yukarıda açıkladığımız bu temel etkenler ile birlikte, viral pazarlama çalışmalarında dikkat edilmesi gereken diğer hususlar şunlardır:

• Özgün fikir ve yaratıcılık
• Gerçekçi olma
• Katılımın yüksek olması
• Ölçülebilir düzeyde aksiyon oluşturma
• Verilecek mesajın kısa ve akılda kalıcı olması gerekir
• Hazırlanacak içeriğin, firma ve marka ile uyumlu olması
• Yayılım için doğru tetikleyici faktörlerin kullanılması

Viral Pazarlamanın Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Etkili bir pazarlama stratejisi olan viral pazarlama, doğru uygulandığı takdirde marka ve firmalara birçok avantaj sağlar. Hedef kitleye ulaşma ve içeriğin hızlı yayılması konusunda önemli bir yere sahip olan viral pazarlamanın marka ve firmalara sunmuş olduğu temel avantajlar şunlardır:

Viral pazarlama işletmelerin maliyetlerini azaltmaktadır. Viral pazarlama içerisinde tüketicilerin, markanın yaymak istediği mesajı taşıması, firmaların reklam maliyetini azaltan bir unsurdur.

Viral reklamlar tüketiciler tarafından daha ılımlı karşılanmaktadır. Yani ücretli reklamlara ya da kitlesel bir reklama kıyasla viral reklamlar daha kabul edilebilir bir yapıdadır.

Viral reklamların kitlelere ulaşması daha kolaydır. Mesajın çıkış kaynağı itibariyle arkadaş, aile üyesi, iş arkadaşı vb. statüde yönlendirilen mesajın kimden geldiğinin bilinmesi daha kolay olmaktadır. Böylelikle benzer ilgi alanlarına sahip olan kişilerin, mesajı okuma ihtimali yükselmektedir. Aynı şekilde içeriğin başka kişilere iletilmesindeki ihtimalde artarak, daha etkili bir hedefleme yapılması sağlanmaktadır.

Viral Pazarlama hakkında aklınızdaki soruları sormak, daha detaylı bilgiler almak ya da reklam danışmanlığı hizmeti almak için Sanal Yönetmen ile iletişime geçebilirsiniz.

 

e mail pazarlamasi - E-Mail Pazarlamasında Okunmayı Arttıracak Yöntemler

E-Mail Pazarlamasında Okunmayı Arttıracak Yöntemler

E-mail pazarlaması günümüzde firmaların ve markaların sıklıkla başvurduğu dijital pazarlama yöntemlerinden bir tanesidir. Özellikle e ticaret firmaları, dijital reklam ajansı aracılığıyla e-mail pazarlamasını sıklıkla kullanmaktadır. Hem diğer pazarlama yöntemlerine göre daha düşük maliyetli olması hem de hedef kitleye daha kolay ulaşılabilmesi, e-mail pazarlamasını cazip kılan faktörlerdir. Etkili bir pazarlama stratejisi olan e-mail pazarlama basit gibi gözükse de hedeflenen başarıya ulaşılabilmesi için oldukça dikkat edilmesi gereken bir yöntemdir. Çünkü temel amaç e-maili kullanıcıya ulaştırmak değil, onun okunmasını ve etkileşim alınmasını sağlamaktadır. Peki, e-mail pazarlama kampanyası oluştururken hangi kıstaslara dikkat edilerek içerikler oluşturulmalıdır.

Hedef Kitlenizi ve Üye Listenizi Detaylı Olarak Sınıflandırın

Her firma ve marka dijital pazarlama çalışması yaparken kendine bir hedef kitle belirler ve bu hedef kitleyi belirlerken belirli kriterlere göre sınıflandırma yapar. Bu yüzden öncelikli olarak e-mail pazarlama ile ulaşmak istediğiniz hedef kitleyi cinsiyet, yaş, coğrafi konum, ilgi alanı ve benzeri kriterlere göre ayrımını yapmalısınız. Çünkü toplu mail gönderiminde herkesin sizin hizmet alanınıza uygun bir profilde olması söz konusu olamaz. Birde hedef kitlenizi belirlerken bu bahsettiğimiz kriterler haricinde; kimlerin mailinizi açtığı, mailinizde yer alan yönlendirmelere tıkladığı, kimlerin web sitenizi ziyaret ettiği, kullanıcıların sitenizde kalma süreleri, kullanıcıların sitenizde hangi sayfaları daha çok gezdiği, kimlerin satın alma faaliyetine yöneldiği gibi faktörleri de göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü en doğru hedef kitleyi tüm bu kriterlerin istatistiklerini baz alarak belirleyebilirsiniz ve böylelikle e-mail pazarlama ile hedeflediğiniz başarıya ulaşabilirsiniz. Yani “ben mail göndereyim. Nasıl olsa kullanıcıya bir şekilde ulaşır ve etkileşime geçeriz.” Dememelisiniz.

Etkileşimi Her Zaman Ön Planda Tutun

Sizi gerçekten başarıya ulaştıracak bir mailin etkisi; mesajı göndermek ya da alıcıya ulaştırmak ile değil, mail içeriği ile kullanıcıyı etkileşime geçirmekle ölçümlenmelidir. Kullanıcılar ile etkileşime geçebilmek için ya da etkileşimi arttırabilmek için ise karşınızdaki kişinin ilgi alanlarına uygun içerikler hazırlamanız gerekmektedir. Sonuçta içeriğin kendisine hitap etmediği bir kullanıcı, mevcut içeriği önemsemeden geçecektir. Bu yüzden mail içeriklerinizi hem metin hem görseller ile daha ilgi çekici ve daha kaliteli bir hale getirmelisiniz. Mailinizi standart bir reklam çalışması formundan çıkarıp, fayda sağlayacağını anlatan bir içeriğe dönüştürmelisiniz. Bu bağlamda her zaman önemini vurguladığımız içerik faktörü için söylenmiş olan “ Content is King” sözünü asla aklınızdan çıkarmayın.

Farklı Mail İçerikleri Kullanarak, En Doğru Olana Ulaşın

Yaptığınız mail kampanyalarında tekdüze olmaktan kaçının. Her seferinde aynı tarzda, dar bir kalıba girmiş mail şablonu ile kullanıcıya ulaşmaktan kaçının. Farklı tarzlarda ve özelliklerde mail içerikleri hazırlayarak, hangisinin kullanıcı tarafında daha dikkat çekici olduğunu tespit edin ve bir sonraki mail içeriğinizi onun üzerinden geliştirin. Mesela bir mailde dikkat çekici bir üslupla yazılmış bir yazıya yer verdiyseniz, bir başka mailde görsellerin ön planda olduğu bir içerik hazırlayın. Ya da bir başka mailinizde test veya anket içeriği oluşturarak kullanıcıya erişim sağlayın. Böylelikle bu farklı tarzdaki maillerin okunma oranlarına göre kullanıcıların hangisinden daha hoşnut olduğunu belirleyerek, süreci devam ettirmeniz, başarıyı elde etmeniz için size yardımcı olacaktır.

Maillerinizin Okunma Oranını Test Edin

E Ticaret firmaları dönüşüm oranlarını arttırabilmek için hedef kitleye farklı içerik ve tasarım örneklerine sahip içerikler sunmaktadır. Bu farklı içeriklerden çıkan sonuçları ölçümleyebilmek içinde A/B testi kullanılmaktadır. A/B testi ikili karşılaştırmaları ifaden eden bir terimdir. Bu doğrultuda hedef kitlenize ulaştıracağınız maillerin okunma oranının ölçümlenmesi, pazarlama çalışmalarınızın devamlılığı açısından çok önemlidir. Bu yüzden farklı görünümde ve farklı başlıklarla mailler oluşturup, hangisinin daha fazla okunduğunu tespit edebilmek için kullanıcılarınızın ortalama olarak %5-10’luk kısmına A/B testi yapmanız size oldukça fayda sağlayacaktır. Bununla beraber oluşturduğunuz maillerin farklı işletim sistemine sahip telefon ve bilgisayarlarda nasıl göründüğünü, linklerin doğru yönlendirilip, yönlendirilmediğini önceden kontrol etmeyi unutmayın.

e mail pazarlamasi nasil yapilir - E-Mail Pazarlamasında Okunmayı Arttıracak Yöntemler

Otomatik Mail Sisteminden Yararlanın

Bazı mail sistemleri otomatik mail düzenlenmesine ve hazırlanmasına olanak tanımaktadır. Bu mail sistemlerinden faydalanarak, e-bülteninize üye olmuş olan, sitenizden alışveriş yapmış olan ya da uzun süredir sitenizden alışveriş yapmayan ve sitenizi ziyaret etmeyen kullanıcılar için otomatik mailler hazırlayabilirsiniz.

Maillerinizin İletilme Oranlarını Sürekli Takip Edin

Gerçekten kaliteli bir mail içeriği oluşturdunuz ve bunu kullanıcılarınız ile paylaştınız. Ama bu mail ya iletilmezse? İşte o zaman yapılan bu çalışma maalesef bir işe yaramayacaktır. Aynı mail hesabı üzerinden veya otomatik sistemlerden sıkça gönderilen ya da reklam içeriğine sahip olan maillerin spama düşme ihtimali ya da iletilmemesi olası bir durumdur. Bundan dolayı çok sık aralıklarla mail gönderimi yapmamaya özen gösterin. Bununla beraber özellikle mail başlıklarınızda “burayı tıklayın, bedava, acil, ücretsiz, teklif, fırsat” ve benzeri kelimeleri kullanmaktan da kaçınmalısınız. Bu kelimeler mail otomasyonlarında filtreye düşerek engellenebilmekte ya da spam olarak algılanabilmektedir. Spama düşen mailler de genel olarak kullanıcılar tarafından önemsenmezler. Bu da mailinizin iletilme ve okunma oranlarında düşüşe sebep olmaktadır.

Mail İçeriğine Sosyal Medya Hesaplarınızı Ekleyin

Pazarlama konusunda ne yaparsanız yapın ilk hedefiniz her zaman etkileşime geçmek olmalıdır. Çünkü salt olarak satışı hedeflemek ya da reklam yapmaya çalışmak, kullanıcı gözünde negatif bir etki yaratacaktır. Bu bağlamda kullanıcılar ile en iyi etkileşimin kurulduğu alanın sosyal medya platformları olduğu da bilinen bir gerçektir. Bundan dolayı sosyal medya hesaplarınızı, hazırladığınız maillere kesinlikle ekleyiniz. Çünkü sosyal medya hesaplarınızı maillerinize yerleştirmeniz, kullanıcılar ile kurduğunuz iletişimin devam etmesini sağlayacaktır.

İstatistiksel Veriler Oluşturun

E-mail pazarlama çalışmalarının, hedeflenen başarıya ulaşması için birbirini etkileyen ve tetikleyen birçok farklı unsur vardır. Pazarlama stratejisinin başlangıcından bitişine kadar her evre ayrı ayrı öneme sahiptir. Ancak çalışmaların bittikten sonraki kısmı da apayrı bir önem teşkil etmektedir. Yaptığınız mail kampanyasından sonra gerekli istatistik çalışmalarını yapmanız ve bunları doğru bir şekilde yorumlamanız gerekmektedir. Yani mailinizin kaç kişiye ulaştığı, kaç kişi tarafından tıklandığı, kaç kişinin mail üzerinden sitenizi ziyaret ettiği, sitenizde ne kadar kaldığı, kaç kişinin alışveriş yaptığı, kaç kişinin maili telefondan, kaç kişinin bilgisayardan görüntülediği ve benzeri faktörleri tek tek ölçümlemeniz gerekmektedir. Ancak böylelikle, tam anlamıyla bir mail pazarlaması yapmış olabilirsiniz. Sonuç olarak bu bilgilerin hepsini dikkate alarak, mail çalışmalarınızı özenle takip etmeli ve bir sonraki e-mail pazarlama çalışmalarınızı bunlara göre şekillendirmelisiniz.

E-mail pazarlaması ile ilgili aklınızdaki soruları sormak ya da reklam danışmanlığı kapsamında e-mail pazarlaması hizmeti almak için Sanal Yönetmen ile iletişime geçebilirsiniz.

mobil eticaret - Mobil Ziyaretçilerin Satış Dönüşüm Oranını Arttırmak için Yapılması Gerekenler

Mobil Ziyaretçilerin Satış Dönüşüm Oranını Arttırmak için Yapılması Gerekenler

Günden güne mobil cihaz kullanımı ve mobil cihazlar üzerinden internet kullanımı katlanarak artış göstermektedir. Ülkemizde mobil üzerinden internete erişim oranları masaüstü cihazları geçmiş durumdadır. Bu değişimlerin temel sebepleri içerisinde teknolojinin her geçen gün gelişmesi ve zaman kavramının insanlar için daha önemli bir hal alması etkili olmuştur. İnsanların mobile bu denli yönelmesi elbette beraberinde kullanıcı davranışlarında da değişimlere yol açmıştır. Artık insanlar araştırmalarını mobil cihazdan internete bağlanarak yapmakta veya alışverişlerini mobil cihaz üzerinden gerçekleştirmektedir. Kullanıcı davranışlarının mobil üzerine doğru evrilmesi de mobil web site tasarımı ve yazılımını daha da önemli bir hale getirmiş. Bununla birlikte arama motorlarının ve en önemlisi olan Google’ın mobil sitelere verdiği önem son derece artmıştır.

Mobil hem e ticaret hem de perakende sektörü için oldukça önemli bir hal almıştır. Birçok marka ve firma mobili stratejilerinin odak noktasına koymuş durumdadır. Kullanıcıların ilk başta satın almaya yönelik araştırma ve incelemeleri mobil üzerinden yapmaları, zamanla mobilden alışveriş yapmaya doğru kaymıştır. Bu da markaların mobile yönelik stratejilerini gözden geçirmelerine ve daha fazla önem vermelerine iten bir etken olmuştur. Ayrıca tüketiciler mobil üzerinden satın alma işlemi gerçekleştirmenin yanında herhangi bir mağazaya gitmeden önce lokasyon bilgisini öğrenmek, ürün ya da marka ile ilgili kullanıcı yorumlarını okumak veya fiyat karşılaştırması yapmak içinde mobilden fazlasıyla yararlanmaktadır. Bu da markaların sadece mobil bir web siteye sahip olmalarının tek başına yeterli olmayacağı, internette firma ve marka için online marka yönetimi ile birlikte sürekli geliştirme çalışmaları yapmalarını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda gelim şimdi, mobil ziyaretçilerin satış dönüşüm oranını arttırmak için yapılması gerekenlere bir göz atalım.

Mobil Uyumlu Web Siteye Sahip Olun ve Analiz Yapın

Hiç şüphesiz ilk yapmanız gereken çalışmalardan birisi mobil uyumlu bir web siteye sahip olmaktır. Eğer kullanıcılara mobil cihazlardan iyi bir deneyim yaşatmak istiyorsanız ve mobil üzerinden satışınızı arttırmak istiyorsanız kaliteli bir mobil siteye sahip olmalısınız. Mobil site tasarımı konusunda responsive, dinamik sunum ya da paralel site tasarımlarından birini tercih edebilirsiniz. Mobil sitenizle ilgili gerekli çalışmaları eksiksiz yürütmeye başladığınıza inandığınız zaman dilerseniz markanız ile ilgili bir mobil uygulamaya sahip olabilirsiniz. Mobil uygulamalar tüketicilere kullanım kolaylığı sunan birer araçtır. Zaten günümüzde çoğu marka ya da firma mobil uygulamaya sahiptir. Ancak tüketiciler düzenli veya düzensiz olarak birçok farklı markadan alışveriş yapmaktadırlar. Bu bakımdan her mobil uygulama kullanıcılar tarafından yoğun olarak kullanılmamaktadır. Hatta indirilen mobil uygulamalar bir, iki kullanımdan sonra silinmektedir. Ama bu demek değildir ki mobil uygulamaya sahip olmayın. Aksine mobilde rakiplerinizin önüne geçmek ve daha kurumsal bir firma imajına sahip olmak için kendinize bir mobil uygulama edinin. Kullanıcı tarafından mobil uygulamanız bir kere kullanılıp, silinmiş olsa dahi aynı kullanıcı tekrar size ulaşmak istediğinde, mobil uygulamanızı hatırlayıp, alışverişini rahatlıkla yapacaktır.

Mobil web sitenizdeki kullanıcı davranışlarını sayısal verilere dökmek için analiz araçlarından faydalanın. Bu konuda Google Analytics ya da bir başka araçtan faydalanabilirsiniz. Mobil trafiğinizin ne durumda olduğunu, kullanıcıların sitede kalma süreleri, hangi sayfaların daha çok ziyaret edildiği, satın alma işlemi gerçekleştirme oranları ve benzeri birçok bilgiyi yapacağınız analizler ile edinebilirsiniz. Çoğu zaman analiz kısmı atlanmakta ya da gözardı edilmektedir. Aslında yapılan en büyük yanlışlardan biri budur. Çünkü size neyin fayda sağlayıp, sağlamadığı ya da neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmeden çalışmalarınıza devam etmek ya da strateji oluşturmak doğru yanlıştır. Bu yüzden yaptığın çalışmaların verimliliğini ölçümlemek için analiz araçlarından düzenli olarak faydalanarak kendinize raporlamalar çıkartın.

Mobil Sitenizi Hızlandırın

Kullanıcılar açısından mobil sitelerdeki en büyük faktör sitenin hızlı olmasıdır. Eğer mobil siteniz hızlı değilse, sayfalarınız geç açılıyorsa bu kullanıcı kaybetmenize sebep olacaktır. İnternet kullanıcıları için bir internet sitesinin hızlı olmasının ne kadar önemli bir durum olduğu bilinmektedir. Ancak mobil sitenin hızı bu durumdan daha da önemlidir. Çünkü mobil kullanıcıları, masaüstü kullanıcılara nazaran girdikleri siteleri üç kat daha hızlı terk edebilmektedir. Bununla birlikte arama motorları da hızlı açılan mobil sitelere daha fazla önem vermektedir. Mobil sitenizi hızlandırmak için mobil SEO çalışmalarına gereken önemi eksiksiz bir şekilde vermelisiniz. Öncelikle mobil sitenizin teknik ve kodsal yani yazılım kısmındaki aksaklıkları tespit edip, düzenlemeniz gerekmektedir. Mobil sitelerde pop-up kullanmakta az da olsa site hızına olumsuz etki eden bir durumdur. Ayrıca mobil sitelerde çıkan pop-up genelde kullanıcılar tarafından hoş karşılanmamaktadır. Mobil sitelerde flash öge kullanımı da site hızına olumsuz etki eden bir durumdur. Ayrıca flash ögeler mobil cihazlar tarafından desteklenmemektedir. Bundan dolayı mobil sitenizde flash öge kullanmamalısınız. Mobil sitelerin hızına olumsuz etki eden bir diğer önemli faktörde görsellerdir. Bundan dolayı sitede kullanılacak olan görsel dosyalarının çok büyük boyutlarda olmamasına dikkat edin.

Mobil sitenin hızlı olması demek, kullanıcıların aradığına, istediğine daha hızlı ulaşması demektir. Bu da satın alma işlemi gerçekleştirecek olan kullanıcı için oldukça olumlu bir durumdur. Çünkü sonuca yani satın alma safhasına hızla ulaşabilen bir kullanıcı, bu işlemi memnuniyetle gerçekleştirebilecektir. Ama yavaş açılan bir sitede kullanıcı satın alma işlemini gerçekleştirmeden o siteyi terk edecektir. Çünkü kullanıcının kıymetli zaman kavramı ile içinde bulunduğu site ters düşmektedir.

mobil cihazdan alisveris yapma - Mobil Ziyaretçilerin Satış Dönüşüm Oranını Arttırmak için Yapılması Gerekenler

Mobil Sitenizin Kullanım Kolaylığını Arttırın

Web siteniz ya da mobil siteniz hangisi olursa olsun her zaman ilk önceliğiniz kullanıcı deneyimini arttıracak ve kullanıcıyı memnun edecek şekilde bir site sunmalısınız. Kullanıcı deneyimine yönelik olarak hazırlanan siteler hem marka değerini arttırır hem de kullanıcıların sizden son derece memnun kalmasını sağlar. Mobil siteniz ile kullanıcı deneyimini arttırmak için sitenizin görsel tasarımı ile birlikte kullanılabilirlik düzeyine de dikkat etmelisiniz. Kullanıcılar site içerisinde aradıklarına kolay ulaşabilmelidirler. Sitenizin kategori, menü yapısı düzenli ve basit olmalı aynı zamanda kullanıcıları site içerisinde iyi yönlendirmelisiniz. Mobil sitenizi hazırlarken, kullanıcı deneyimine odaklı olmalı ve her zaman telefonlardaki küçük ekran faktörüne dikkat etmelisiniz. Yani kullanıcıların, mobil cihazlarının ekranlarında sitenizi nasıl daha rahat görebileceklerini ve site içerisinde nasıl daha rahat gezinebilecekleri üzerine kafa yormalısınız. Mobil site içerisinde yer vereceğiniz linkleri, kullanıcıların rahat tıklayabilecekleri uygunlukta ayarlamalısınız. Bir bilgisayarda mouse yardımıyla kolay tıklanabildiği gibi kullanıcıların telefon ekranında parmaklarıyla kolayca tıklamasını sağlamasınız. Bunun içinde genel olarak linklerin 28×28 yapılması uygun görülmektedir.

Mobil site üzerinden bir linke tıklandığı zaman masaüstüne nazaran daha yavaş bir geçiş olmaktadır. Bundan dolayı kullanıcılara ilgili yere yönlendirildiklerine dair feedbackler vermeniz, kullanıcı deneyimi açısından önemlidir. Yoksa kullanıcı sayfanın açılıp açılmayacağı konusunda belirsizlik yaşayabilirler. Bir başka önemli durum ise mobil sitenizde yer alan tüm linklerin tıklanabilir olup, olmadığını sürekli kontrol etmelisiniz. Sonuçta bir bilgisayar ekranında kullanıcı mousu linkin üzerine götürdüğünde bunu anlayabilir ancak mobilde böyle bir durum söz konusu değildir. Bu yüzden linklerinizi sürekli kontrol etmeli ve tıklanabilir olanların belli olmasını sağlamalısınız. Yine alta doğru açılabilir menüleriniz varsa bunların yanına bu özelliğin anlaşılmasını sağlayacak ikonlar koyarak, kullanıcıların bunu fark etmesini sağlamasınız. Mobil sitenizde aşırı yoğun bir şekilde metin kullanımından da kaçmalısınız. Kısıtlı bir alan olduğunun bilincinde olup, kullanıcıyı yormayacak ve kafasını karıştırmayacak bir şekilde oranlama yapmalısınız. Yine kullanıcıları memnun etmenin bir yolu da mobil sitede pop-up kullanmamaktadır. Web sitelerde karşılaştığımız pop-up uygulaması belki kullanıcıyı aşırı rahatsız etmemektedir. Ancak mobil cihazlarda aynı durum söz konusu değildir. Zaten cihaz ekran boyutları ufak olduğundan siteye ulaşmaya çalışan kullanıcı karşısında ekranı kaplayan bir pop-up gördüğünde, siteden uzaklaşma hissine kapılmaktadır.

Kullanıcı deneyimini arttırmanın bir diğer yolu da sitede flash ögeler kullanmamaktır. Çünkü resim, video ve benzeri flash ögeler mobil sitelerde görüntülenmemektedir. Sitenizde yer alan JS, CSS ve görsel dosyalarını kullanıma açmayı unutmayın. Genelde site hızını arttırmak için kapatılan bu ögeler kullanıcıların aklını karıştırabilmektedir. Kullanıcıları en çok rahatsız eden durumların başında şüphesiz yanlış yönlendirmeler gelmektedir. Mobil sayfası olmayan diğer sayfalara yönlendirme yapılması, gözden kaçırılan en büyük yanlışlardandır. Bu yüzden böyle hatalı sayfalara yönlendirme yapmaktan kaçının. Mobil sitenizde açılmayan sayfalarınız için 404 sayfaları oluşturmanız da kullanıcı deneyimi açısından önemlidir. Bunlarla birlikte site açılış hızı, site haritası kullanımı gibi birçok faktör kullanıcı deneyimini ilgilendiren hususlardır. Tüm bunların toplamı, kullanıcıların sitenizden memnun olarak ya da memnun olmadan ayrılmasını belirlemektedir.

Çok Yönlü Alışveriş Kanalları ile Kullanıcılara Özel Fırsatlar Sunun

Günümüzde insanlar farklı kanallar üzerinden alışveriş yapabilmektedir. Bilgisayardan, telefondan, tabletten ve benzeri cihazlardan size erişim sağlayarak satın alma işlemi gerçekleştirebilmektedirler. Bundan dolayı mobildeki stratejinizi belirlerken farklı kanallar arasındaki etkileşimi güçlendirmeye çalışacak hamleler yapın. Mesela ayrı bir veri tabanı yerine, responsive bir mobil siteye sahip olun. Böylelikle web sitenize gelen kullanıcının hangi kaynaktan geldiğini tespit edin ve sitenize geldiğinde kullanıcıya özel fırsatlar sunun. Kullanıcıları harekete geçirici etkiye sahip olan fırsatlar sayesinde satış dönüşüm oranlarında olacak artışın farkına varacaksınız.

mobil kullanici satis geri donusumleri sanalyonetmen - Mobil Ziyaretçilerin Satış Dönüşüm Oranını Arttırmak için Yapılması Gerekenler

Lokasyon Servislerinden Faydalanın

Mobil siteniz için ya da mobil uygulamanız için lokasyon servislerinden faydalanmanız size artı katacak bir durumdur. Örnek verecek olursak, mobil cihazdan sitenize giren bir kullanıcıyı kendisine en yakın olan mağazanıza yönlendirebilirsiniz. Hatta aramış olduğu bir ürünün yakın olduğu mağazada olup, olmadığını dahi kullanıcıya bildirebilirsiniz. Bu faktör kullanıcıların sitenizde başarılı bir mobil deneyim yaşamalarını sağlayacaktır. Ayrıca lokasyon servislerinden, pazarlama çalışmalarınızda da faydalanabilirsiniz. Kullanıcılara özel kampanyalar ve fırsatlar sunarak, satışlarınızı arttırabilirsiniz.

Kullanışlı Ödeme Sayfaları Oluşturun

Mobil sitelerin kullanışlı olmasının ve hızlı olmasının, kullanıcılar açısından ne kadar önemli olduğunu sürekli vurgulamaktayız. Hız kavramı sadece sitenin açılma hızı değil, kullanıcıların işlemlerini de hızlı gerçekleştirebilmeleri ile ilgilidir. Bu bakımdan en kritik safha ise ödeme işlemleridir. Kullanıcı son nokta olan ödeme adımına geldiğinde, bu işlemi de hızlı bir şekilde gerçekleştirmek ister. Bundan dolayı ödeme sayfalarınızda kullanıcılardan minimum düzeyde bilgiler isteyerek, alışveriş hızını maksimuma çıkarmanızda fayda var. Ödeme sayfasına gereksiz bilgilerin istendiği kutular koyarak, kullanıcıların ödeme yapma sırasında boşa zaman harcamasına sebebiyet vermemelisiniz.

Kullanıcılara Kişiselleştirilmiş İçerikler Sunun

Mobil dünyadaki müşteri davranışlarını inceleyerek, hedef kitlenizin ilgi alanlarını ve tüketim alışkanlıklarını belirleyebilirsiniz. Bu bilgiler ışığında ise kullanıcılarınıza kişiselleştirilmiş içerikler sunarak, satış oranlarınızı arttırabilirsiniz. Burada kastedilen her kullanıcı için ayrı ayrı içerik oluşturmak değil ama ortak ilgi alanlarına sahip olan kullanıcılar için işe yarar içerikler oluşturmaktır. Oluşturulacak içeriklerin satış odaklı değil, fayda sağlama odaklı olması bu konudaki ince ayırımdır. Sonuçta fayda sağlayıcı içerikler ile akılda kalıcılığı böylelikle satış oranlarını arttırabilirsiniz. Ama kullanıcılara sunacağınız her içerik reklam ve satış odaklı olursa belli bir zaman sonra kullanıcıyı sıkabilirsiniz ve kendinizden uzaklaştırabilirsiniz.

Mobil SEO Çalışmalarına Önem Verin

Mobil cihaz kullanımının ve mobilden internet erişim oranlarının artması hatta ülkemizde masaüstünü geçmesi sonrası mobil SEO kavramı önem kazandı. İlk başlarda mobil için SEO çalışmaları çok önemli bir boyutta değilken artık hem web hem de mobil için ayrı ayrı SEO çalışması yapılması gerekmektedir. Mobilden yapılan aramalarda sitelerin listelenmesinde mobil SEO çalışmaları etkendir. Yani mobil için SEO çalışması yürütmeniz, arama motorlarında daha üst sıralarda yer almanızı sağlayacaktır. Nasıl ki web siteniz için SEO çalışması yürütmeniz gerekiyorsa, mobil siteniz içinde SEO çalışması yürütmelisiniz.

twitter gelismis arama ozellikleri 1 - Twitter Gelişmiş Arama Özellikleri

Twitter Gelişmiş Arama Özellikleri

Twitter kullanıma başlandığı ilk günden bu yana popülerliğini sürekli arttıran ve kullanıcı sayısı sürekli artış gösteren bir sosyal medya platformudur. Hızlı bir içerik akışına sahip olan Twitter etkileşimi yüksek ve gündemi belirleyen gücüyle önemli bir sosyal medya ağıdır. Her gün dünya genelinde 500 milyondan fazla içerik paylaşılan Twitter, gündemi en hızlı değişen ortamların başında gelmektedir. Etki gücü son derece yüksek olan bu sosyal ağda kimin ne konuştuğunu ve ne hakkında tweetlediğini takip etmek çokta kolay olmamaktadır. Ancak Twitter gelişmiş arama özelliği sayesinde farklı metotlarla, istenilen filtrelemeler yapılarak anlık ya da geçmişe dönük olarak atılan tweetler listelenebilmektedir. Özellikle sosyal medya danışmanlığı konusunda bu özel arama yöntemlerinin etraflıca bilinmesi gerekmektedir. Bu sayede özellikle firmalar, markalar, kurum ve kuruluşlar kendileri ile atılan tweetler hakkında bilgiler toplayıp, raporlayabilmektedir. Peki, son derece önemli bir özellik olan Twitter gelişmiş arama sorguları nedir ve nasıl kullanılır?

Twitter Gelişmiş Arama

Twitter gelişmiş arama, arama sonuçlarını belirli tarih aralıkları, kişiler, yerler, kelimeler ve daha fazla seçeneğe göre kişiselleştirmenizi sağlayan bir özelliktir. Bu özellik Twitter üzerinde belirli tweetleri bulmayı kolaylaştırmaktadır. Bu sorgulamaları yapmak için Twitter’ın gelişmiş arama sayfasından faydalanabileceğiniz gibi ana sayfada yer alan arama çubuğunu da kullanabilirsiniz. Gelişmiş arama sayfası üzerinde yer alan tabloda ilgili alanlara arama yapmak istediğiniz bilgileri girerek, ulaşmak istediğiniz tweetleri listeleyebilirsiniz. Bir başka alternatif ise Twitter arama çubuğuna istenilen bilgilere ulaşmak için gerekli anahtar kelimeyi arama fonksiyonunu yazdığınız takdirde hedeflenen tweetlere ulaşabilirsiniz. Örnek anahtar kelimemiz “Kaliteli Marka”, kullanıcı adımız ise @kalitelimarka olsun. Şimdi arama çubuğu üzerinden gerçekleştirilecek sorgulamaları nasıl yapacağınıza dair ipuçlarını sırasıyla yazının devamında okuyabilirsiniz.

Kelime Bazlı Gelişmiş Aramalar

kelime bazli gelismis aramalar - Twitter Gelişmiş Arama Özellikleri

Kendinize filtreleme yapmak istediğiniz bir anahtar kelime belirleyerek, ilgili anahtar kelimeye dair atılmış olan tweetleri rahatlıkla listeleyebilirsiniz. Kelime üzerinden yapılacak arama sorgularında farklı yöntemleri deneme şansınız vardır. Kelime bazlı aramalarda kullanabileceğimiz yöntemler ise şunlardır:

Atılan tweet içerisinde hem kaliteli hem de marka kelimesi bulunan tweetlere erişebilmek için arama alanına; kaliteli marka yazarak aratmalısınız.

Kaliteli marka kelimesinin birebir aynı şekilde kullanıldığı tweetlere erişebilmek için ise arama alanına tırnak içerisinde; “kaliteli marka” yazarak aratılması gerekmektedir.

Atılan tweet içerisinde kaliteli, marka ya da her iki kelimeyi bulunduran tweetlere erişebilmek için ise arama alanına; kaliteli OR marka yazılması gerekmektedir.

Belirlenen anahtar kelimelerden sadece birisinin hangi tweetler içerisinde geçtiğini görebilmek için arama alanına; kaliteli –marka yazmanız gerekecektir. Böylelikle içerisinde kaliteli kelimesi bulunan ancak marka kelimesi bulunmayan tweetlere ulaşmış olacaksınız.

Belirlediğiniz anahtar kelimenin hashtag olarak kullanıldığı tweetlere ulaşabilmek için ise arama alanına; #kalitelimarka yazmanız yeterli olacaktır. Bu sayede bu anahtar kelimeyi tweeti içerisinde hashtag olarak kullanmış tüm tweetlere ulaşabileceksiniz.

Kişi Bazlı Gelişmiş Aramalar

kisi bazli gelismis aramalar - Twitter Gelişmiş Arama Özellikleri

Twitter’da kullanıcıların attığı tweetleri sorgulamak, bir kullanıcıya atılan tweeti sorgulamak ya da bir kullanıcı adının geçtiği tweetleri bulmakta mümkündür. Böylelikle hedeflenen kişi sonuçlarına kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. Kullanıcı odaklı arama sorgusu yaparken kullanılabilecek yöntemler ise şunlardır;

Bir kullanıcıya ait paylaşılan tweetlere ulaşmak için arama alanına; from:kalitelimarka yazmanız gerekmektedir. Böylelikle from kelimesinden sonra yazdığınız kullanıcı adına sahip olan hesaptan atılan tweetleri kolayca listeleyebilirsiniz.

Bir Twitter kullanıcısına gönderilen tweetleri listelemek için ise arama alanına; kime:kalitelimarka yazarak ilgili içeriklere ulaşabilirsiniz. Böylece ilgili kullanıcıya atılmış olan tweetleri listeleyebilirsiniz.

Atılan bir tweet içerisinde bir kullanıcı adından bahsedilen tweetlere ulaşabilmek için arama alanına; @kalitelimarka şeklinde yazmanız gerekmektedir. Böylelikle bu hesaptan bahseden tweetlere erişebilirsiniz.

Yer Odaklı Gelişmiş Aramalar

yer odakli gelismis aramalar - Twitter Gelişmiş Arama Özellikleri

Belirli bir coğrafi lokasyondan ilgili anahtar kelime kullanılarak atılan tweetleri de tespit edebilmek mümkündür. Böylelikle özellikle reklam çalışması yürütenlerin, strateji belirlemelerinde de bir kolaylık olacaktır. Şimdi yer bazlı arama sorgusu gerçekleştirmek için kullanılan öncüllerin neler olduğuna bakalım.

Örneğin, İstanbul yakınlarında bulunan kullanıcılar tarafından anahtar kelimeniz ile ilgili atılan tweetleri görebilmek için arama alanına; “kaliteli marka” near:İstanbul yazmanız gerekmektedir.

Yine lokasyon olarak İstanbul örneğinden devam edecek olursak; İstanbul’un 50 km civarında atılmış olan tweetlere erişebilmek için arama alanına; near:İstanbul within:50km yazmanız yeterli olacaktır.

Tarihe Göre Gelişmiş Aramalar

Tarihe göre tweet arama sorgusu gerçekleştirecek olan kullanıcılar belirledikleri bir tarihten önce ilgili anahtar kelime kullanılarak atılan tweetleri görüntüleyebilmektedirler. Bununla birlikte belirli bir tarihten bu yana atılmış olan tweetleri de görüntüleme şansımız vardır. Böylelikle yürütülen bir reklam kampanyasının ya da bir etkinliğin nasıl bir etkileşim aldığını ya da zaman içerisinde o anahtar kelime ile ilgili nasıl tweetler atıldığını öğrenebiliriz. Zamana göre tweet araması yapmak için kullanılabilecek sorgulama yöntemleri şunlardır:

Belirlediğiniz bir tarihten bu yana kadar geçen sürede atılan tweetleri listelemek için arama alanına; kaliteli marka since:2016-12-25 yazmanız gerekecektir. Böylelikle 12 Aralık 2016 tarihinden bugüne kadar geçen sürede kaliteli marka anahtar kelimesi kullanılarak atılan twwetlere ulaşabilirsiniz.

İçerisinde anahtar kelimenizin geçtiği ve belirlediğiniz bir tarihten öncesine ait atılan tweetlere erişmek için arama alanına; kaliteli marka until:2016-12-25 yazarak aratabilirsiniz. Böylelikle 25 Aralık 2016 tarihinden önce ilgili anahtar kelime kullanılarak atılan tweetleri görebileceksiniz.

Diğer Gelişmiş Aramalar

diger gelismis aramalar - Twitter Gelişmiş Arama Özellikleri

Twitter’da yukarıda bahsedilen aramalar haricinde bazı özel aramalarda yapılabilmektedir. Bu özel aramalarla anahtar kelimenizin içinde geçtiği olumlu tweetleri, olumsuz tweetleri, soru işareti barındıran tweetleri ve benzeri farklı aramalar gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bu arama sorgularının neler olduğuna bir bakalım.

Atılan bir tweet içerisinde sahip olduğunuz anahtar kelimelerden birisinin geçtiği diğerinin olmadığı olumlu tweetleri görebilmek için arama alanına; kaliteli –marka : ) yazmanız gerekmektedir. Örnek üzerinden gidecek olursak bu sorgulamayı yaptığınız zaman içerisinde kaliteli kelimesi geçen, marka kelimesi olmayan olumlu tweetleri listeleyeceksiniz.

İçerisinde anahtar kelimenizin tam olarak geçtiği ancak olumsuzluk veya üzgünlük ifaden eden tweetlere ulaşabilmek için arama alanına; kaliteli marka : ( yazmanız gerekmektedir. Böylelikle olumsuz yönde atılan tweetleri listeleyebileceksiniz.

Atılan herhangi bir tweet içerisinde anahtar kelimeniz ile birlikte soru işareti barındıran tweetlere ulaşmak için ise arama alanına; kaliteli marka ? yazmanız yeterli olacaktır. Böylelikle soru anlamı içeren ve soru işareti koyulmuş olan tweetlere ulaşabileceksiniz.

Kullanıcıların attıkları tweet içerisinde anahtar kelimeniz ile birlikte link barındıran tweetlere erişebilmek için ise arama alanına; kaliteli marka filter:link şeklinde yazıp, aratmanız gerekmektedir.

Twitter Feed ile gönderilmiş olan ve içerisinde sizin anahtar kelimenizin bulunduğu tweetleri listelemek için arama alanına; kaliteli marka source:twitterfeed şeklinde yazarak aratabilirsiniz.

Dil bazında gönderilmiş olunan ve içerisinde ilgili anahtar kelimeyi barındıran tweetlere ulaşmak için arama alanına; kaliteli marka lang:TR şeklinde yazarak aramalar yapabilirsiniz. Böylelikle anahtar kelimeyi barındıran, Türkçe dilinde gönderilmiş olunan tweetleri listeleme şansınız olacaktır.

Sosyal medya ağları içerisinde önemli bir etki alanına sahip olan Twitter’da etkili bir hesap yönetebilmek, hedeflenen planları gerçekleştirebilmek için çok önemlidir. Twitter kullanımı konusunda stratejik yöntemlerin bilinmesi ve bunlardan faydalanılması her zaman artı katacaktır. Kurumsal Twitter hesabı yönetilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar ile ilgili bilgilere “Kurumsal Hesaplar İçin Twitter Önerileri” başlıklı yazımızdan erişebilirsiniz. Twitter kullanımı ile ilgili aklınızdaki soruları iletmek ya da Sosyal Medya Danışmanlığı hizmetimizden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

twitter reklam modelleri  - Twitter Reklam Modelleri

Twitter Reklam Modelleri

Birçok farklı özelliği olan Twitter ülkemizde ve dünya genelinde yoğun olarak kullanılan sosyal medya ağları arasında yer almaktadır. Türkiye’de 10 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Twitter’da her gün ortalama dünya genelinde 500 milyon tweet atılırken, aylık ortalama olarak 325 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşmaktadır. Gelişen internet ve teknoloji ile birlikte bu sosyal medya platformlarının önem kazanması, insanlar tarafından yoğun olarak kullanılması, reklam faaliyetleri için yeni bir alan oluşturmuştur.

Firma ve markaların hedef kitlelerine ve yeni kullanıcılara ulaşmaları açısından günümüzde yoğun olarak kullanılan dijital reklam alanları arasında artık sosyal medya ağları büyük bir orana sahiptir. Değişen bu pazarlama çalışmaları doğrultusunda Twitter’da kendini reklama açmış ve günden güne yeni reklam modelleri ile daha faydalı olmayı amaçlamıştır. Oldukça önemli bir mecra olan Twitter’da reklam çalışması yürütmek elbette çok kolay değildir. Twitter reklamlarının hangisinin size fayda sağlayacağı, hangi reklam modelinin nasıl düzenleneceği ve ayarlama yapılacağı ve hangi reklam modelinin ne işe yarayacağının bilinmesi gerekmektedir. Bundan dolayı harcayacağınız paradan en iyi verimi alabilmek için dijital reklam ajansı olarak hizmet veren firmalardan sosyal medya danışmanlığı ya da reklam danışmanlığı konularında destek almanız sizin için faydalı olacaktır. Peki, firmaların hedef kitleye ulaşması konusunda büyük öneme sahip olan Twitter, kendi bünyesinde hangi reklam modellerine sahip? Şimdi bu Twitter reklam modellerinin neler olduğuna ve hangi amaçla kullanıldıklarına bir göz atalım.

Promoted Tweet Reklam Modeli (Sponsorlu Tweet)

Sponsorlu tweet olarak adlandırılan bu Twitter reklam modeli, iletilmek istenen mesajın öne çıkartılmasını sağlamaktadır. Bu reklam modeli Twitter’da henüz takipçiniz olmayan hesaplara reklamınızı gösterebilmenizi sağlamaktadır. Belirlenen anahtar kelimeler çerçevesinde yapılan bu reklam ile takipçiniz olmayan kullanıcılar yaptıkları arama sonuçlarında sizin reklamınız ile karşılaşırlar. Eğer ki reklam ilgisini çekerse kullanıcı reklamınıza tıklar. Promoted tweet ile mesaj, link, fotoğraf veya video gibi unsurlar ön plana çıkartılabilmektedir. Sponsorlu tweet reklamları 3 aylık bir yayın sürecine sahiptir. Promoted tweet reklamları, etkileşim başına maliyet üzerinden ücretlendirilmektedir. Yani yayınladığınız reklam ile kullanıcıların reklamınıza tıklaması, tweeti RT yapması, hesabı takibe alması gibi etkileşimler olduğunda ücret ödemektesiniz.

Promoted Trend Reklam Modeli (Sponsorlu Gündem)

Promoted trend reklamı, sponsorlu gündem oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu reklam modeli bir gün yani 24 saat boyunca yayınlanmaktadır. Reklamınız gece 00.00 itibariyle yayına girer ve aynı günün akşamı saat 23.59 olduğunda reklam sona erer. Bir günlük sponsorlu bir reklam yapma yöntemidir. Bu reklam modelinin daha çok kısa süreli tanıtım ve reklam dönemlerinde kullanılması fayda sağlamaktadır. Temel amaç firma tarafından belirlenen hashtagin günün Trend Topic (TT) listesinde bir gün boyunca kalmasıdır. Bu reklam modeli daha çok lansman ve tanıtım dönemlerinde etkili olacak bir yöntemdir ya da günlük indirim ve kampanya dönemlerinde. Bu reklam modeli ile reklamınızı gündeme oturtarak çok daha fazla kullanıcıya ulaşabilirsiniz.

Özel reklam dönemlerinizde bu reklam modelinden faydalanarak oldukça fazla sayıda kullanıcya erişim sağlayabilirsiniz. Böylelikle oldukça verimli bir reklam kampanyası yapmış olursunuz. Belirlemiş olduğunuz hashtag Trend Topic listesinde yer alacağı için reklamınızı gören, favorilere ekleyen veya retweet yapan kullanıcı sayısı oldukça artış gösterecektir. Bununla beraber belirlenmiş olunan hashtag ile mention yapan kullanıcılar, reklamınızın etkisini de arttıracaktır.

twitter reklamlari sanalyonetmen - Twitter Reklam Modelleri

Promoted Account Reklam Modeli (Sponsorlu Hesap)

Promoted account reklamları sponsorlu hesap olarak adlandırılan bir reklam modelidir. Bu reklam modelinin temel amacı takipçi sayısını arttırmaktır. Yeni açılan Twitter hesaplarının ya da yeteri kadar popüler olmayan hesapların takipçi kişi sayısını arttırmak için sponsorlu hesap reklam modelinden yararlanılır. Promoted account reklamları “Who to Follow” (kimi takip etmeli) bölümünde yayınlanmaktadır. Bu bölümde yer alan reklamınız tek başına ve üst sırada görüntülendiği için kullanıcıların dikkatini çekme olasılığı çok yüksektir. Sponsorlu hesap reklam modelinin ücretlendirmesi de sizi takip etmeye başlayan kullanıcı sayısına göre belirlenmektedir. Bu reklam modelinde yapılan ayarlamalar ile reklamınız marka hesabınızı takip etme ihtimali yüksek olan kişilere gösterilmektedir. Bu reklam modelinin diğer bir avantajı ise ülkesel bazda hedeflemelerin yapılabilmesidir. Bu sayede reklamınızın görüntülenmesini istemediğiniz ülkeleri kolaylıkla seçebilmektesiniz. Bu optimize şöyle bir fayda sağlayacaktır; aktif olarak ticaret yapmadığınız ya da hizmetinizin hitap etmeyeceğini düşündüğünüz ülkelere reklamınızı göstermeyerek, maliyetten kurtulmuş olursunuz.

Twitter Video Reklam Modeli

Video reklamlar günümüzdeki en etkili reklam yöntemlerinden biridir. Twitter’da bu durumun farkında olarak kendi bünyesinde video reklamların yayınlanabilmesine imkan vermektedir. Twitter video reklamlarında, firma tarafından belirlenen video tweetin içerisine gömülmüş olarak reklam yayınlanmaktadır. Bu reklam modelinin ücretlendirme biçimi de diğer sosyal platformlarda olduğu gibi izlenme başına ücretlendirme kıstasına tabidir. Twitter video reklamları kullanıcılara “sponsorlu reklam” ibaresi yazılı olarak gösterilmektedir. Twitter video reklamları kullanıcıların kendi haber akış sayfalarında gösterilmektedir. Twitter’da video reklam “Twitter Amplify” servisi üzerinden oluşturulmaktadır.

Twitter Uygulama Yükleme Reklam Modeli

Bu reklam modeli 2013 eylül ayında Twitter’ın mobil reklam ağı MoPub’ı satın alması ile geliştirilmeye başlanmıştır. Sponsorlu reklam olarak yayınlanan mobil uygulama reklamları Twitter kullanıcılarının haber akış sayfalarında yayınlanmaktadır. Bu reklam modelinde markalara ait mobil uygulamalar sponsorlu reklam olarak yayınlanmaktadır. Temel amaç Twitter kullanıcılarının mevcut mobil uygulamayı telefonlarına indirmesini sağlamaktır. Oluşturulan mobil uygulama reklamlarının yan kısımlarında indir butonu yer almaktadır. Böyle bir reklam ile karşılaşan kullanıcı uygulamayı indirmek isterse, indir butonuna tıklayarak Google Play ya da Apple App Store’a yönlendirilmektedir. Böylelikle mevcut uygulamanın cihaza indirme işlemi başlatılmaktadır. Bu reklam modeli hem reklam verenlerin daha fazla kullanıcıya ulaşmalarına imkan tanımakta hem de kullanıcıların mobil uygulama indirme konusunda teşvik edilmesini sağlamaktadır. Twitter mobil uygulama indirme reklamları kişilerin ilgi alanları ve tercihlerine göre hedeflenerek yapılmaktadır. Yani sizin uygulamanız ile ilgilenebilecek olan kişilere yapılan reklam gösterilerek, doğru hedefleme yapmış olursunuz. Ayrıca bu reklam modeliyle Twitter kullanıcılarının yanı sıra MoPub bünyesinde yer alan mobil cihazlarda da reklamınızın gösterilmesini sağlamış olursunuz.

twitter reklamlari - Twitter Reklam Modelleri

Twitter WebSite Cards Reklam Modeli

Twitter’da reklam verecek olanlar için oldukça faydalı olan reklam modellerinden biri de website cards reklamlarıdır. Özellikle trafiği düşük olan web siteler için çok iyi bir reklam modelidir. Bu reklam modelinde amaç web sitelerin trafiğini arttırmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucu etkileşim oranlarının da oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Kampanya; ufak bir görsel, web site linki ve kısa bir açıklama oluşturularak hazırlanmaktadır. Oluşturulan ve yayınlanan bu reklam görselinin üzerinde “Read More” (daha fazla oku) ibaresi yer almaktadır. Buna tıklayan kullanıcılar ilgili link üzerinden siteye yönlendirilirler.

Bu reklam modeli kendi özelinde beş farklı türde, reklam verenlerin karşına çıkmaktadır. Şimdi kısaca bunlara bir göz atalım. Summary Card; küçük görseller kullanmayı tercih eden reklam verenlerin işine yaramaktadır. Bu reklam modeli daha çok içerik siteleri için uygun olmaktadır. Summary Card With Large İmage; büyük görseller kullanmayı tercih eden reklam verenlerin tercih etmesi gereken bir modeldir. Bu kart türü ile oldukça büyük görseller kullanarak kampanya oluşturulabilmektedir. Photo Card; açıklama metni girmeden sadece görsel içerikli kampanya oluşturmak isteyenlerin tercih etmesi gereken bir cart türüdür. Galery Card; reklamı yapılacak olan içeriği 4 farklı görsel ile galeri şeklinde göstererek reklam verme modelidir. Product Card; bu kart türü e ticaret siteleri için daha faydalı olan bir modeldir. Bu kart türü bir ürün ile ilgili tüm bilgileri reklam içerisinde gösterilmesini sağlamaktadır.

Twitter Hava Durumu Hedeflemeli Reklam Modeli

Twitter’ın reklam verenlere sunmuş olduğu reklam modellerinden biri de hava durumu hedeflemeli reklamlardır. Diğer sosyal medya platformlarından farklı olan bir reklam türü olan bu modelde Twitter, “Weather Channel” ile iş birliği yapmaktadır. Bu reklam modelinde Weather Channel’ın Twitter kullanıcılarının konum verilerine ulaşması sağlanıyor ve kullanıcıların Twitter’a bağlandıkları bölgedeki hava durumuna göre reklam hedeflemesi yapılmasına imkan tanınıyor. Böylelikle reklam verenler kullanıcıların bulundukları bölgeye ve hava durumuna göre reklam verebilmektedir. Özellikle mevsimsel ürün ve hizmetleri bulunan firmaların çok işine yarayacak bir reklam modelidir.

Dil Seçenekli Reklam Hedeflemesi

Twitter’ın reklam verenlere sunmuş olduğu bir diğer reklam modeli, dil hedeflemesi yapabilmeye imkan veren dil seçenekli reklam hedefleme modelidir. Sponsorlu tweet ve sponsorlu hesap reklam modelleri kullanılarak reklam verenlerin dil hedeflemesi yapabilmesi ile ilgili ve çok daha fazla kullanıcıya reklam ulaştırılabilmektedir. Üstelik bu reklam modelinde tek bir dil ile kısıtlı değildir. Kullanıcıların tweet attığı, etkileşimde bulunduğu diller göz önünde bulundurularak birden fazla dilde reklam hedeflemesi yapılabilmektedir.

Twitter reklamları ile ilgili aklınızdaki soruları iletmek veya sosyal medya danışmanlığı ya da reklam danışmanlığı hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

dijital pazarlama teknikleri - 2017 Dijital Pazarlama Teknikleri

2017 Dijital Pazarlama Teknikleri

Büyük bir okyanus olan dijital dünyada var olmak ve her zaman göz önünde olmak gerçekten çok önemlidir. İnternetin fırsatlarını değerlendirip, fayda sağlamak ve her zaman dikkatli olmak gerekir. İnternet ve teknolojinin hızla ilerlediği ve gelişim gösterdiği çağımızda dijital pazarlama teknikleri ile kullanıcıya ulaşmak hem daha kolay hem de daha zorlu bir süreçtir. Bu yüzden her zaman yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etmeli, her zaman kendimize bir dijital pazarlama stratejisi oluşturmalıyız. Geride bıraktığımız 2016 yılı ile birlikte dijital dünyada birçok yenilikler silsilesi yaşandı. Farklı zaman dilimlerinde internet dünyasının etkili aktörleri yaptıkları güncellemeler ile dijital pazarlama stratejilerinin değişmesine sebep verdi. Şimdi ise herkes merakla 2017 yılında bizleri ne gibi sürprizlerin beklediğini tartışmakta. Bu vesile ile dijital dünyanın her zaman içinde olan Sanal Yönetmen olarak sizlere 2017 Dijital Pazarlama Teknikleri konusundaki öngörülerimizi ve beklentilerimizi aktarmak istedik. Bakalım 2017 yılında dijital pazarlamada bizleri bekleyen yenilikler neler olacak? Hangi çalışmalar daha fazla önem kazanarak, daha ön planda olacak?

Sosyal Medya Reklamları ve Sosyal Müşteri Hizmetleri Popülerlik Kazanacak

sosyal medya reklamlari ve sosya musteri hizmetleri populerlik kazanacak. - 2017 Dijital Pazarlama Teknikleri

Her geçen gün etkisini arttıran online reklamcılık, bitirmeye hazırlandığımız bu yıl içerisinde fazlasıyla yükseliş gösterdi. Bu yükseliş 2017 yılıyla da hız kesmeden devam edecektir. Hatta dijital reklamların, televizyon reklamlarını geçeceği tahmin edilmektedir. Dijital reklam harcamaları her geçen yıl katlanarak artış göstermektedir. Dijital harcamanın büyük bir kısmının ise sosyal medya reklamlarına ayrıldığı da bilinen bir gerçektir. eMarketer sitesinin öngörülerine göreyse 2017 yılında sosyal medya reklamlarının 35,98 milyar dolara varacağı tahmin edilmektedir. Hedef kitleye ulaşma konusunda en kolay kanallardan olan sosyal medya platformları reklamcılığın can damarlarından olmuştur. Burada önemli olan hangi sosyal medya platformunun hedef kitleniz için yatırım yapmaya değer olduğunun tespit edilmesidir. Bununla beraber sosyal ağlar üzerindeki gönderilerinizi test edin ve hangisinin daha başarılı olduğunu gözlemleyerek onun üzerine yoğunlaşın. Bir başka önemli nokta ise sosyal medya ağları üzerinden yayınlayacağız reklamlar ile kullanıcıyı hareket geçirmeye çalışın. Onları sitenize yönlendirmeye, sayfanızı beğenmeye ya da gönderinizi paylaşmaya sevk edin. Böylelikle sosyal medya reklamlarından beklenen hedefe yaklaştığınızı göreceksiniz.

Monitöring ve Sosyal CRM’in yükselişe geçmesiyle birlikte sosyal medyanın müşteri hizmetleri açısından tercih edilecek ilk kanallardan biri olması beklenmektedir. Yani sosyal medya platformları müşteri şikayetlerinin ve kriz yönetimlerinin merkezi olmaya çok yakın.

Facebook: “İşiniz için Facebook Sohbet” Özelliği Önemini Arttıracak

Hatırlanacağı üzere Facebook 2015 Mart ayında herkesin sıkça kullandığı mesajlaşma özelliğini satın alarak, bunu şirketler arası konuşmalara uyarlayıp İşiniz için Facebook Sohbet özelliğini kullanıma sundu. 2014-2015 yılı arasında %40 büyüme gösteren Facebook sohbetin her ay 700 milyonu aşan kullanıcı tabanı bulunmaktadır. Kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri mantığında kullanılabilen bu alan aynı zamanda firmalar tarafından e-posta pazarlaması amacıyla da kullanılabilir. Yaptığınız indirimleri, promosyonları bu alan üzerinden takipçileriniz, müşterileriniz ile paylaşarak onları bilgilendirebilirsiniz. Böylelikle kullanıcıları alışverişe özendirebilirsiniz. Ayrıca takipçilerinize bu sohbet aracılığıyla bildirimler gönderebilir, müşterilerinize siparişleri hakkında detaylı mesajlar sunabilirsiniz.

İçerik Pazarlamasının Önemi Artacak

icerik pazarlamasinin onemi artacak - 2017 Dijital Pazarlama Teknikleri

Geçen zamanla birlikte kullanıcı davranışlarında da sürekli değişiklikler yaşanmaktadır. Kullanıcılar artık geleneksel pazarlama yöntemlerinin aksine kendilerine fayda sağlayacak, değer katacak, bilgi verecek; kullanıcıyı dinleyen ve katkıda bulunmalarına imkan veren markaları takip etmeye yönelmiştir. İşte tamda bu noktada içerik pazarlaması devreye girerek, önemini göstermektedir. Çünkü markalar içerik pazarlamasını kullanıcılar ile kendileri arasında bir araç, aracı olarak kullanmaktadır. Bu bağlamda 2017 yılından itibaren iş hacmi, bütçe, yatırım ve planlama çerçevesinde içerik pazarlamasının rolü de genişleyecektir. Artık daha uzun içeriklerin, daha bilgilendirici ve kullanıcıya değer katan metinlerin ön planda olacağı bir dönem yaşanacağı tahmin edilmektedir. Bu amaç doğrultusunda ise markalar ve firmalar kaliteli içerik üretimi için profesyonel destek alarak, içerik pazarlaması çalışmalarına daha fazla ağırlık verecektir. Çünkü yeni yıldan itibaren dijital pazarlamaya yön verecek kaliteli içeriklerde nicelik değil nitelik ve istikrar ön planda olacaktır. Markaların kendilerini hedef kitleye anlatabilmeleri için bu yöntemle değişik yollara başvuracakları bir dönem olacaktır. Çeşitli verilere dayandırılarak, sağlam temeller üzerine kurulu yaratıcı içerikler, belli başlı kaynak konuları ile harmanlanarak okuyucuların beğenisine sunulacaktır. Artık devir kullanıcıyı bilgilendirerek reklam ve pazarlama yapma devri olacaktır.

Kişiselleştirilmiş Reklamlar Yükselişine Devam Edecek

İnterneti bir insan yerine koyup, yakınımız gibi düşünecek olursak bizim hakkımızda çevremizdeki çoğu kişiden daha fazla bilgi sahibi olduğu gerçeğini somutlaştırmış olabiliriz. İnternet dünyasında dolaşırken peşimizde bırakmış olduğumuz izler ile kim olduğumuzu internet ortamlarına aktarmaktayız. Böylelikle markalar ve şirketler dijital ortamlarda oluşturacakları reklamlarda kişiselleştirilmiş reklam çalışmaları ile en doğru kitleyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, kişiselleştirme pazarlamacılar tarafından dijital pazarlama konusunda en önemli adım olarak görülmektedir.

Son yıllarda kişiselleştirilmiş reklamlar önemini giderek arttırmaktadır. 2017 yılı ile birlikte bu furya giderek ön plana çıkacak ve önemini tüm çevrelerde hissettirecektir. Kişiselleştirilmiş reklamcılık konusunda şüphesiz en önemli faktör, en doğru anahtar kelimelerin belirlenebilmesidir. Eğer anahtar kelime stratejiniz kusursuz değilse, bu reklam çalışması hedeflediğinizden daha pahalıya patlayabilir. Bu konuda hitap ettiğiniz kitleyi iyi bilmeli, iyi tanımalı ve kullanıcı davranışlarını sürekli takip etmeniz gerekmektedir. Kullanıcıların size nasıl ulaşmaya çalıştığının her hali dikkatlice gözlenmelidir. Peki, kullanıcılar hakkında bu kadar detaylı bilgilere nasıl erişeceğiz? İşte tam da bu noktada ilk olarak devreye Google giriyor. Kullanıcıların kimliğini korumasıyla bilinen Google aynı zamanda kullanıcılar hakkındaki bazı bilgileri de reklamcılar ile paylaşarak onlara yardımcı oluyor. Bir nevi kullanıcı ve reklamcı arasında köprü vazifesi yapıyor. Google’ın reklamcılara sunduğu Customer Match ile reklamcılar kişi listesi yükleme ve hedefleme imkanına sahip oluyor. Ayrıca sosyal medya ağları da (Facebook ve Twitter) bu konuda yatırımcılara imkan sunan bir alan haline gelmiştir. Reklamlarınızı satış hedefleriniz arasında yer alan insanlara gösteren bu mecralar hedefinize ulaşmanız konusunda size yardımcı olmaktadır. 2016’da önemi hissedilen kişiselleştirilmiş reklamların 2017’de zirve yapacağı beklentiler arasında yer almaktadır.

Pazarlama Otomasyonu Sistemlerinin Kullanımı Artacak

Pazarlama otomasyonu yazılımları bakıldığında yeni bir kavram ve kullanım değildir. Ancak bu alana gereken önemin yeteri kadar verilmediği gözlenmektedir. 2016 yılı ile birlikte pazarlamacıların satış ve pazarlama alanlarındaki eksikliklerini belirleyebilmeleri ve işlerini kolaylaştırabilmeleri için bir otomasyon stratejisi şekillendirmeye çalışmaları bu alanı hareketlendirmeye başlamıştır. Bu alandan gerektiği gibi faydalanıp işleri kolaylaştırma, yanlışları tespit edip, gerekli önlemleri alma konusunda ise 2017 uygun bir zaman olacaktır. Çünkü pazarlamacılar tarafından hesapların kontrol edilme zorunluluğu, çoğalan içerikler ve datalar, e-postaları düzenleme, sosyal medya içeriklerini kontrol etme gibi iş yükleri çoğaldıkça pazarlama otomasyon yazılımlarına olan talepte artacaktır. Profesyonel pazarlamacılar daha teknik ve komplike yazılımları öğrenme ihtiyacı hissedecektir. Zaten zaman kazanma ve verimliliği arttırmak için pazarlama otomasyonu yazılımlarının önemi giderek anlaşılacaktır.

Gerçek Zamanlı Analizler Etkisini Tamamen Gösterecek

Pazar analizleri ve tahminler profesyoneller için çok önemli bir unsurdur. Müşteri profillerini çıkarabilmek, talepleri belirleyebilmek ve kullanıcı eğilimlerini tahmin edebilmek için pazarlamacılar her zaman fazlaca veriye ihtiyaç duymaktadır. 2017 yılı ile birlikte de bu ihtiyaçlar dijital pazarlamacılar için önemini daha da arttıracaktır. Bu bağlamda 2017 dijital pazarlama teknikleri çerçevesinde Big Data araçları ve gerçek zamanlı analizler işlevini ve önemini profesyonellere hissettirecektir.

Videolar ve Canlı Yayınlar 2017 Dijital Pazarlama Tekniklerinde Yükselen Bir Trend Olacak

videolar ile dijital pazarlama - 2017 Dijital Pazarlama Teknikleri

Videoların hayatımızın bir parçası olduğu herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. Videolar anlatılmak isteneni daha eğlenceli, çekici ve etkili bir hale getirebilmenin en keskin yöntemlerinden biridir. İnternette ya da sosyal medya hesaplarında gezinirken muhakkak hepimizin karşısına birden çok video içerik çıkmaktadır. 2016 yılında boyut atlayan video içerikler artık markalar tarafından bir pazarlama aracı olarak aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Anlatım, tanıtım, ürün pazarlama ve benzeri amaçlar için kullanılan videolar, markaların kullanıcılara daha etkili bir satış stratejisi sunmasında yardımcı olmaktadır. Dijital pazarlama konusunda zaten reklam harcamalarının büyük çoğunluğu videolara yapılmaktadır. Bir reklam aracı olarak kullanılan videolar firma ve markalara izleyici kitleleri görseller, renkler, sesler ve müzik ile eğlendirme olanağı tanımaktadır. Daha önemli olan ise videolar işletmeleri kullanıcı gözünde daha güvenilir kılarken, sadakat duygusu uyandırmaktadır. Eğer daha önceden videoları dijital pazarlama aracı olarak kullanmadıysanız daha fazla vakit kaybetmeden kullanıcılar için kaliteli videolar oluşturmaya başlayın.

Video içeriklerin boyut atlayıp, popülerleşmeye başladığı 2016 yılı ile birlikte canlı yayın yapma imkanı tanıyan mobil uygulamaların hayatımıza girmesi işe farklı bir boyut katmıştır. Tek bir tuş ile canlı yayın yaparak kullanıcılara ulaşmak her anlamda etkili bir yöntem olmuştur. Zaten 2017 yılına damga vurması beklenen popüler dijital pazarlama tekniklerinde ilk sıralarda canlı yayın özelliğinin olacağı düşünülmektedir. Şirketlerin ve markaların kendini tüm anlamıyla ifade etmesi adına etkili bir aracı olacak olan canlı yayınlar, dijital pazarlamanın ve dijital yayıncılığın gelişen modası olacaktır.

Mobilin Gücü ve Mobil Mesajlaşmada Reklam İçerikleri

mobilin gucu ve mobil mesajlasmada reklam icerikleri - 2017 Dijital Pazarlama Teknikleri

Mobilin gücünün önemli olduğu, gücünün giderek artacağı ilk bu cümlenin kurulduğu günden bu yana söylenmektedir ve eminiz ki söylenmeye de devam edecektir. Her yıl “bu sene mobilin yılı” denmektedir. Ancak bu söylemlerin hiçbiri haksız değildir. Çünkü ger geçen gün mobil kullanımı ve mobil kullanımı yaygınlaştıracak olan gelişmeler yaşanmaktadır. Ayrıca Google’ın mobil sitelere önem verdiğini açıklaması ve buna yönelik yenilikler yapması bu durumu iyice kanıtlar niteliktedir. Tüm bunlar çerçevesinde 2017 yılı ile birlikte pazarlamacıların fazlaca, mobil pazarlama üzerine yoğunlaşmaları ve sağlam stratejiler oluşturmaları gerekmektedir. Mobilin faydasını fazlasıyla görmek için ise hızlı olunmalıdır.

Mobil cihazlar konusunda bir başka değinilmesi ve ön görülen durum ise mobil mesajlaşma durumudur. WhatsApp ve Messenger ile adeta patlama yaşayan mobil mesajlaşma, artan mobil internet kullanımı ile daha da yoğun ilgi görmektedir. Durumun böyle olması firma ve markaları mobil mesajlaşma üzerinden reklam arayışlarına itmiştir. Messenger’da reklam yayınının yapılabileceğinin duyulması, WhatsApp’ın işletmelere açılacağı haberi, Snapchat’e gelen reklam içerikleri sonrası dijital reklamcılığın mobil mesajlaşmaya da gireceği tahmin edilmektedir.

Sosyal Pazar Terimini Sıkça Duyacağız

Alışveriş kavramı insan hayatının derinliklerine kadar işlemiş bir olgudur. Tek fark insanların günden güne değişen davranışlarıdır. Günümüzün trendi ise internetten alışveriş yapmaktır. E Ticaret kavramı ile vücut bulan bu eylem, yavaş yavaş sosyal medya platformlarına doğru da kayma göstermektedir. Özellikle Instagram üzerindeki ürün satış sayfalarının yakalamış olduğu etkileşim sosyal medyanın alışveriş üzerindeki potansiyelini anlayabilmek için iyi bir uygulama alanı olmuştur. Zaten Facebook ve Instagram gibi sosyal medya devlerinin geçtiğimiz dönem içerisinde bu sosyal ağlar üzerinden alışveriş yapmaya yönelik hamleleri 2017 dijital pazarlama tekniklerine farklı bir boyut kazandıracaktır. Dijital pazarlama için farklı bir kanal oluşturacak bu yenilikler ile sosyal medya platformlarını, sosyal pazar olarak sık sık anıldığını duyacağız.

Süreli İçerik Paylaşımında Artış Yaşanacak

sureli icerik paylasiminda artis yasanacak - 2017 Dijital Pazarlama Teknikleri

Snapchat ile hayatımıza giren, Instagram’ında katılmasıyla devam eden süreli paylaşımlar 2017 dijital pazarlama teknikleri içerisinde trend olacak gibi gözükmekte. Hızlıca paylaşılan ve bir süre sonra kendi kendini yok eden bu paylaşımlar ile markalar ve firmalar, dijital reklam çalışmalarına yönelik olarak kullanıcılarda merak uyandıracak içerik paylaşımlarını sıklaştıracaktır. Bu uygulamaların pazarlama yöntemi olarak kullanılması, dinamik içerik akışındaki etkileşimi de arttıracaktır.

Sanal dünyadaki tecrübesi ve stratejileri ile dijital dünyadaki tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak olan Sanal Yönetmen Dijital Reklam Ajansı dijital pazarlama çalışmalarınız ve projeleriniz konusunda her zaman çözüm ortağınız olmaktadır. Dijital pazarlama konusundaki sorularınızı sormak ya da dijital pazarlama konusunda profesyonel bir yardım almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

sosyal-medyada-ikna-yontemleri

Sosyal Medyada İkna Yöntemleri

Sosyal medya tabir yerindeyse bir okyanus gibidir. Ucu bucağı olmayan, her an ne olacağı belli olmayan bir alandır. Günümüzde birçok farklı sosyal medya ağı bulunmaktadır ve bu alanlar insanlar tarafından çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Sosyal medya platformlarının bu kadar yoğun bir şekilde kullanılması firma ve markaların hedef kitleye ulaşabilmeleri için yeni bir alan haline gelmiştir. Ancak bu o kadar da kolay olan bir süreç değildir. Sosyal medyada kabul görmek, insanları ikna edebilmek sanıldığı kadar kolay değildir.

Öncelikli olarak sosyal medyadan verim sağlamak ve fayda görmek için bu alanlarda var olmak istemelisiniz. Yani sosyal medya platformlarında öylesine bulunmak için var olmak değil, bu alanları gerektiği gibi kullandığınızda, size fayda sağlayacağını bilerek var olmalısınız. Sosyal medyada varlığınızı oluşturup, ilerletirken ise sizinle yarışta olan rakip firmaların sosyal medyayı nasıl kullandığını araştırıp, bilmelisiniz. Bununla beraber sosyal medyadan nasıl geri dönüş sağladığınızı net bir şekilde tespit etmelisiniz. Firmanızın dışarıdan bakıldığında sosyal medyada nasıl gözüktüğünü, iyi bir etki bırakıp, bırakamadığını ölçümlemeniz gerekmektedir.

Sosyal medyadan gerçekten verim elde edebilmek adına öncelikle sizin için en doğru olacak olan sosyal medya kanalını seçin. Yani Facebook, Twitter, İnstagram ve benzeri sosyal platformlardan hangisinin, size daha çok fayda sağlayacağını belirleyin. Doğru iletişim kanalını tespit ettikten sonra yapmanız gereken, bu alanlar üzerinde nasıl hareket etmeniz gerektiğini planlamanızdır. Yani sosyal medya yönetimi konusunda araştırmalar yapıp, kararlar vermelisiniz. Yönetim planınızı oluşturdunuz ve şimdi bilmeniz gereken faktör, doğru paylaşım zamanının hangi dilim olduğudur. Hedef kitlenize hitap edeceğiniz sosyal medya ağında ne zaman paylaşım yapmanız gerektiğini belirlemeniz önemli bir durumdur. Çünkü yanlış zaman dilimlerinde yapacağınız paylaşımlar boşa gidecektir. O yüzden hedef kitlenizin o mecrada en yoğun olduğu zaman dilimlerinizi tespit ederek, paylaşım planlamanızı yapmalısınız. Belirlediğiniz paylaşım planları doğrultusunda dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da etkileşimli iletişim yöntemidir. Yani yapacağınız paylaşımların, kullanıcılar ile etkileşime açık olacak yapıda olmasına özen gösterin. Onlarında yaptığınız paylaşımlara beğenilerle, paylaşımlarla vb. yollarla katkıda bulunmasını sağlayın.

Yapacağınız paylaşımlarda dikkat etmeniz gereken bir başka husus ise kaliteli görsel kullanımıdır. Hedef kitlenize yönelik yapacağını her paylaşımının çok önemli olduğunu hatırlayarak, paylaşımlarda kullanacağınız görsellerin kaliteli olmasına özen gösterin. Ayrıca yapacağınız paylaşımlarla etki uyandırmalısınız ki insanların sizi “neden” takip ettiği konusunda belirsizliklerin ortadan kalkmasını sağlamalısınız. Onlarla ürün ve hizmetlerinizi de paylaşmalı, indirim, kampanya, fırsat ya da ilgilenebilecekleri bir konuda bir içerikte paylaşmalısınız. Böylelikle hem paylaşımlarınızı tek düze olmaktan kurtarır hem de sayfanızı daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Sosyal medyada yapacağınız paylaşımların kalitesinden hiçbir zaman ödün vermeyin. Yani sırf paylaşım yapmak için içerik paylaşmayın. Kullanıcıya fayda sağlayabilecek, kaliteli içerikler üretin. Ayrıca sosyal medyada var olduğunuz sürece bir kurum kimliğiniz olduğunu da unutmayın.

Sosyal Medyada Kullanıcıları İkna Etme Konusunda Kullanılabilecek Bilimsel Yöntemler

sosyal medyada kullanicilari ikna etme konusunda kullanilabilecek bilims... - Sosyal Medyada İkna Yöntemleri

İnsan beyni rasyonel, duygusal ve ilkel beyin olarak üç farklı bölümden oluşmaktadır. Bilinçli düşünceleri rasyonel beyinle, bilinçaltı duyguları duygusal beyinle ve bilinç dışı davranışları ilkel beyin ile gerçekleştirmektedir. İnsanlar her ne kadar rasyonel beyinleri ile bilinçli düşünüyor olsa da karar verme konusunda ilkel beyinin etkisi bulunmaktadır. Yani tüketicileri ikna etmenin yolu ilkel beyinden geçmektedir. Bu yüzden sosyal medyada insanlara kar ve zarar göstererek seçim yapma işini onlara bırakmalıyız. Kulağa çok etkili gelmiyor gibi dursa da sizin kullanacağınız kelimeler hedef kitlenin ikna olma ihtimalini iki katına çıkaracaktır. Peki, sosyal medyadaki kullanıcıları ikna edebilmek için yararlanılabilecek bilimsel yöntemler nelerdir?

Karşılıklılık Yöntemi

Karşılıklılık evresi, kişiyi ikna etme sürecinde güven kazanabilmek adına ilk adımın kendi tarafımızdan atılmasını ifade etmektedir. Yani kendimize yapılan bir iyiliği karşılıksız bırakmamız gerektiği ilkesine dayanmaktadır. Buna göre eğer ki siz ilk girişim olarak karşınızdaki hedef kitleye olumlu ve pozitif bir tavır sergilerseniz, onlardan size gelecek olan geri dönütte olumlu olacaktır.

Azlık İlkesi

Azlık yöntemine göre insanlar her zaman diğerlerine göre daha az olan şeylere karşı daha fazla talepte bulunurlar. Peki, azlık ilkesini sosyal medyaya nasıl uyarlayacağız? Yani sosyal medyada kullanıcıları bunaltırcasına gün aşırı peş peşe içerik paylaşımı yapmaktan kaçınmalıyız. Bu teoriye gör, yukarıda da bahsettiğimiz gibi belirli bir paylaşım planı ve periyodu oluşturularak paylaşım yapmamız gerektiğini çıkarımında bulunabiliriz. Azlık ilkesinin uygulanış alanı olarak en sık karşılaştığımız alan broşürlerdir. Broşürlerde yer alan fiyatı uygun ürünlerin altında yazan “ son 3 ürün, indirimde son hafta, bugün bitiyor” tarzındaki notlar bu teorinin uygulandığı bazı örneklerdir. Ayrıca azlık ilkesine göre müşterinin sizi tercih ettiği zaman ne kazanacağı değil, sizi tercih etmediği zaman ne kaybedeceğini hissettirmek önemlidir.

Otorite İlkesi

Otorite ilkesine göre bir konu hakkında otorite olan birinin öneride bulunması, insanların daha kolay ikna olmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı sosyal medya üzerinde iletişimde bulunduğunuz hedef kitleye karşı ilgili konularda yetkinliğinizi kanıtlayın. Bunu direkt olarak yapmak kullanıcılara itici gelebilir. Bundan dolayı bunu başkalarının yapmasını sağlayın yani başka kullanıcılar sizin otoritenizi diğer insanlara aktarsın.

Tutarlılık İlkesi

İster sosyal medyada olsun ister gerçek yaşamda, insanlar karşısındaki kişinin söylediği şeylerde tutarlı olmasını ister. Yani söylenen ile yapılanın aynı olması gerekmektedir. Sosyal medyada tutarlı olduğumuzu göstermemiz ise paylaşımlarımızdan geçmektedir. Verilen hizmetler hakkında ya da ürünler ile ilgili birbiri ile çelişen paylaşımlar yaparsak işte bu sizin için ters bir durum olur. Bu yüzden birbiriyle çelişen paylaşımlarda bulunulmamalı ve paylaşım yapılan içeriğe karşı sadık olunmalıdır.

Beğeni İlkesi

Hem gerçek yaşamda hem de sosyal medyada insanlar kendilerine benzeyen kişilere daha fazla güvenmektedirler. Bu etken, insanların daha çabuk ikna olmasında da etkili olmaktadır. Bu konuyla ilgili yapılan bir deneyde oluşturulan iki farklı gruptan birine kısıtlı vakitlerinin olduğu söylenerek hemen pazarlık yapmaları istenmiş. Diğer gruba ise önce birbirlerini tanımalarını ve ortak yönlerini bulmaları söylenmiş. Buna göre ilk grubun anlaşma oranı %55 çıkarken, ikinci gurubun pazarlık sonucu başarı oranı %90 olarak gerçekleşmiştir. Yani eğer ki sosyal medya üzerinde yaptığınız ve yapacağınız paylaşımlarda insanların beğenebileceği içeriklere sahip olursanız, o kişilerin başka insanları etkilemeleri daha kolay olacaktır.

Toplumsal Kanıt İlkesi

sosyal medyada marka bilinirligi toplumsal kanit ilkesi - Sosyal Medyada İkna Yöntemleri

Bilinen bir gerçek vardır ki o da insanların genelde kararsız kaldıklarında, çoğunluğun verdiği karara uyma davranışlarıdır. Bu durumla hayatımızın her alanında karşılaşmamız mümkündür. Bu toplumsal kanıt ilkesine karşılık gelmektedir. Bu bahsedilen durum ile sosyal medyada da karşılaşmaktayız. Örnek verecek olursak: Facebook, İnstagram, Twitter gibi sosyal medya platformlarından kişilere gelen otomatik bildirimlerden birisi de “takip etme önerisi”dir. Bunun sizi ilgilendiren kısmı ise şudur: Sosyal medya ağlarında iletişim kurduğunuz herhangi bir kanalda insanların sizi takip etmesini sağlayacak, faydayı yaratırsanız otomatik olarak farklı kişilerinde sizi takip etmesini sağlayabilirsiniz. Çünkü insanlar sayıca fazla kişinin takip ettiği sayfaları takip eder, çok fazla yorum yapılan içeriklere yorumda bulunur ve çok kişi tarafından paylaşılan içerikleri paylaşarak, etkileşime girer.

Sosyal medyanın hedef kitleye ulaşma ve marka bilinirliğinin artması konusunda çok güçlü bir alan olduğunu unutmamak gerekir. Bundan dolayı firma ve markaların sosyal medya yönetimi konusunda doğru stratejiler oluşturarak, doğru hamleler ile sosyal medyada ilerlemeleri gerekmektedir. Sosyal medya yönetimi konusundaki sorularınızı iletmek ya da sosyal medya danışmanlığı hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

onlineitibar yonetimi  - Online Marka Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Online İtibar Yönetimi

Online itibar yönetimi kavramının ve bu alanda yapılan çalışmaların ortaya çıkışındaki neden, teknolojinin gelişmesi ve internet kullanımının artmasıdır. Bu iki önemli faktörde yaşanan gelişmeler ve yenilikler sonrasında insanların internet üzerinde geçirdikleri süre her geçen gün katlanarak artmaktadır. İnsanların internet dünyasında, sanal ortamlarda geçirdiği sürenin artmasıyla yavaş yavaş yer etmeye başlayan online itibar yönetimi uygulamaları, sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile kaçınılmaz bir hal almıştır. İnsanların günden güne değişen algıları sonucunda firmaların ve markaların dijital dünya üzerinde başarılı bir şekilde yönetilmesi ve varlık göstermesi önemli bir hal almıştır. Çünkü dijital dünyayı radyo, televizyon, gazete ve benzeri alanlardan ayıran nokta etkileşimli bir iletişime sahip olmasıdır. Yani internet dünyası diğer mecralarda olduğu gibi tek taraflı bir iletişime sahip değildir. Herkes, her konuda fikir ve bilgi paylaşabilir hatta birbirini etkileyebilir. Geleneksel medya diye tabir ettiğimiz alanlarda kullanıcılar çok fazla söz sahibi olamazken, internet dünyasında durum tam tersine dönüşmektedir. İşte bu yüzden dijital ortamlarda sürekli olarak kendi firma veya markamızın takibini yapmak durumundayız. Peki, üzerinde önemle durulan bu online itibar yönetimi söylemi, kavram olarak ne anlama gelmektedir?

Online İtibar Yönetimi Nedir?

Online itibar; şirketlerin veya markaların sanal ortamlarda (internet üzerinde) ya da gerçek hayatta yürüttükleri çalışmaların ve faaliyetlerin, insanlarda nasıl algılar oluşturduğu, müşterilerin ya da diğer kurumların firma hakkında neler düşündüğü ve konuştuğu gibi tutumları ifade etmektedir. Yani mevcut marka ya da firmanın sanal dünyada insanlar tarafından nasıl anıldığının bilinmesidir. Online itibar yönetimi ise internet üzerindeki bu kullanıcı söylemlerinin ve algılarının yönetilmesinde kullanılan çalışmalar bütününe verilen addır.

Dijital ortamlarda kullanıcılar tarafından olumlu ya da olumsuz anılmak, bir yandan firmalara getirisi olan diğer yandan ise götürüsü olan bir durumdur. Yani internette sizin hakkınızda iyi şeyler konuşuluyor ve paylaşılıyorsa, bunun şirketinize katkısı büyük olur. Ancak internette markanız hakkında kötü yorumlar ve paylaşımlar yapılıyorsa, bu size zarar verecek bir durumdur. Bundan dolayı tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sanal dünyada da firma ve markanızı düzenli bir şekilde takip edip, tutarlı bir şekilde yönetmelisiniz. Peki, online itibar yönetimi konusunda dikkat edilmesi gereken ve önem verilmesi gereken konular nelerdir?

Online Marka Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Arama Motorları için SEO ve SEM Çalışmalarına Ağırlık Verin

İnsanlar alışveriş yapmadan önce genel olarak internet üzerinden satın alacakları ürün ya da hizmet hakkında araştırma yaparlar. Yine aynı şekilde bilmek istedikleri bir konu olduğunda insanların ilk başvurdukları yer internet yani arama motorları olmaktadır. Arama motorları haricinde de elbette araştırma yapacakları konu ile ilgili farklı sitelerden bilgi edinmeye çalışırlar. Burada etkili olacak olan durum ise kullanıcılar bir ürün ya da hizmet ile ilgili arama yaptıklarında ilk olarak sizin sitenizle mi karşılaşacak yoksa başka bir sitede sizinle ilgili yer alan olumsuz bir sayfayla mı? Bu durumu belirlemek her zaman sizin elinizdedir. Eğer siz düzenli olarak arama motoru optimizasyonu (SEO) yaparsanız, kullanıcılar markanızı ya da satın almak istedikleri ürünü ararken ilk sayfada her zaman size ulaşacaktır. Bu da doğal olarak sizle ilgili bilgilerin yer aldığı diğer sayfaları internette geri plana itecektir. Yine aynı şekilde arama motorlarında yapacağınız reklam çalışmaları (SEM) ile ürünleriniz ya da markanız arandığında ilk sayfada çıkacak olan sonuç, kendi siteniz olacaktır. Böylelikle durumu kontrol altına alabilir ve negatif yorumların kalkmasını ya da gerilemesini sağlayabilirsiniz.

online itibar yonetimi  - Online Marka Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Web Sitenizde İçerikler Oluşturun

Online itibar yönetimi konusunda web siteleri büyük bir öneme sahiptir. Sahip olduğunuz web site, kullanıcılar ile aranızdaki iletişim aracıdır. Sitenizde oluşturacağınız içerikler ile internette markanız veya ürünleriniz ile ilgili söylenen olumsuz yorumları, olumlu yoruma çevirebilmeniz mümkündür. Web siteniz için içerik oluştururken müşteri ve hedef kitlenizin internette yapacağı aramalarda kullanacağı anahtar kelimeleri önceden tahmin edin ve içeriklerinizde bu anahtar kelimeleri kullanın. Çünkü önceden tahmin ederek oluşturacağınız içerikte kullanacağınız bu anahtar kelimeler, müşterilerin sorularına yanıt olacak nitelikte içerikler olacaktır. Böylelikle sitenizde yer alan bu içerikler ile kullanıcıları kendi sitenize yönlendirip, akıllarında var olan olumsuzlukları, olumluya dönüştürebilirsiniz. Ayrıca kullanıcılar olumsuz bir durum üzerine internette arama yapsalar bile sizin sitenize geldiklerinde, ilgili konu hakkında okuyacakları samimi bir yazı sonrası algıları değişecektir.

Sosyal Medyada Aktif Olun ve Etkileşimli İletişimden Uzak Durmayın

Sosyal medya artık günlük yaşantımızın bir parçası olmuş durumdadır. İnsanlar günlük olarak yaptıklarını ya da bir konuyla ilgili, bir düşüncesini sosyal medya ağları üzerinden rahatlıkla paylaşabilmektedir. Hatta genel olarak insanlar sosyal medya ağlarında olumsuz düşüncelerini daha sık paylaşmaktadır. Çok sayıda kişi ile iletişim ve etkileşim kurmanın en aktif alanlarından olan sosyal medya platformları bu bağlamda online itibar yönetimi için çok önemli bir kanaldır. Bu bakımdan markaların öncelikli olarak sosyal medya ağları üzerinde aktif olmaları gerekmektedir. Ancak sadece aktif olmak tek başına yeterli olan bir durum değildir.

Sanal dünyada firmanız, markanız veyahut ürünleriniz ve hizmetleriniz ile ilgili oluşan ya da oluşabilecek olan olumsuz algıların üstesinden gelmek için hedef kitleniz ile doğrudan iletişim kurmanız çok önemlidir. Bunu en iyi yapabileceğiniz alanların başında da sosyal medya mecraları gelmektedir. Sosyal medya ağları üzerinden kullanıcılar ile sürekli iletişimde olarak bu alanları kriz durumlarında bir fırsata çevirebilirsiniz. Çünkü kullanıcılar karşılarında muhatap olabilecek birini bulmak ister. Ayrıca sosyal medya ağlarında, hakkınızda yapılan olumsuz yorumları yönetebilir ve kullanıcıları ürün ve hizmetleriniz hakkında bilgilendirerek, oluşan negatif düşünceleri, pozitife çevirebilirsiniz. Sosyal Medya’dan üst düzeyde verim sağlamak için Sosyal Medya Danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz.

Dijital Pazarlama Stratejinizi Belirleyin

Dijital pazarlama stratejisinin belirlenmesi ve buna göre hareket edilmesi çok önemlidir. İnternet dünyasında firmanız ya da markanız hakkında konuşulanları takip ederek, bunlar çerçevesinde dijital pazarlama stratejinize yön verebilirsiniz. Öncelikli olarak elbette firmanız ya da markanız hakkındaki haberleri, etkinlikleri, projeleri, kampanyaları ve benzeri içerikleri internet ortamında duyurmalısınız. Bu içerikleri doğru zamanda paylaşıp hedef kitleye direkt ulaşabilmek için sürekli gündemi ve kullanıcıları takip etmelisiniz. Gündeme göre içeriklerinizi şekillendirirken, kullanıcıların yoğun olduğu zamanlarda yapılacak paylaşımlar ve duyurular ile daha fazla kişiye erişim sağlayabilirsiniz. Bunlarla beraber dijital pazarlama çalışmalarınızı desteklemek adına firma ve markanız ile ilgili basın bültenleri hazırlayıp, yayınlayarak kullanıcı algılarını daha kolay bir şekilde pozitife çevirebilirsiniz.

online itibaryonetimi - Online Marka Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yalan Haberler ve Haksız Eleştirel Yorumlarda Hukuki Yollara Başvurun

Firmalar ya da markalar internette kendileri ile ilgili olumsuz ve kötü yorumlar, içerikler olmasını istemez. Ancak bazen şirketlerin kendi hata ve yanlışlarından kaynaklanan durumlar karşısında, kullanıcılar tarafından internet ortamında firma ile ilgili olumsuz içerikler paylaşılabilmektedir. Bu durum bakıldığında normal karşılanabilmektedir. Asıl sorun teşkil eden durum asılsız haberler, yalan içerikler tabir yerindeyse karalama propagandalarıdır. Online dünyada herhangi bir denetim mekanizması olmadığı için herkes her şey hakkında yazıp, çizebilmektedir. Ancak son zamanlarda yapılan hukuki düzenlemeler ile asılsız haberlerini yalan içeriklerin önüne geçebilmek mümkün hale gelmiştir. Firmanız ya da markanız ile ilgili gerçeği yansıtmayan ve karalama propagandası niteliğinde olan içerikleri tespit ettiğinizde, bu içeriği yayınlayan kişiyle, kurumla birebir iletişime geçerek mevcut negatif algıyı pozitife çevirmeye çalışmalısınız. Eğer bu çapanız bir sonuç vermez ise sizinle ilgili bu içeriğin yayınlandığı platform yetkilileri ile iletişime geçerek, mevcut yanıltıcı içeriğin kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Bu yöntemler ve uğraşlardan sonuç elde edilemez ise o zaman hukuki yollara başvurulmalıdır. Mevcut durumun gerçeği yansıtmadığı, kamuoyunu aldatıcı bir içerik olduğu kanıtlanarak, hukuki mücadele ile bu olumsuz algıları, olumluya çevirebilirsiniz. Hukuki yollar ile kazandığınız mücadeleyi kamuoyu ile paylaşarak da kullanıcılar gözündeki algınızı olumlu yönde pekiştirebilirsiniz.

Jeff Bezos’un söylediği şu söz hiçbir zaman akıllardan çıkarılmamalıdır: “Fiziksel dünyada bir müşterinizi mutsuz ederseniz bunu 6 kişi ile paylaşır. Dijital dünyada bir müşterinizi mutsuz ederseniz bunu 6.000 kişi ile paylaşır.”

Günümüzde online itibar yönetiminin ne derece önem arz ettiği artık daha iyi anlaşılmaktadır. Online itibar yönetimi sayesinde dijital dünyada firmaların ya da markaların karşılaşabileceği olumlu ve olumsuz yorumlar, şikayetler, gerçeği yansıtmayan yalan haberler gibi negatif durumlar yönetilip, yönlendirilerek kriz durumları fırsata çevrilebilmektedir. Ayrıca bunlar haricinde online itibar yönetimi ile mevcut müşterileriniz ve potansiyel hedef kitleniz ile daha iyi iletişim kurabilir, ilişkilerinizi güçlendirerek kalıcı bir kitle oluşturabilirsiniz. Sektöründe lider olmayı ve daima profesyonel gözükmeyi hedefleyen firmaların ve markaların her zaman online itibar yönetimi çalışmalarına önem vermesi gerekmektedir.

Sizde Online Marka Yönetimi konusunda profesyonel destek veren, işini iyi bilen bir ekiple çalışan ve çalıştığı firmayı dijital dünyada sürekli takip ederek, bilgi toplayan Sanal Yönetmen’den destek alabilirsiniz.

e ticaret site ici seo onerileri - E-Ticaret Site İçi SEO Önerileri

E Ticaret Trafiğini Arttıracak Site İçi SEO Faktörleri

E Ticaret site trafiğini arttırmak için yapılması gereken birçok SEO çalışması mevcuttur. Bu SEO çalışmaları genel hatlarıyla belirli bir bütünlük oluşturmaktadır. Belirli ana başlıklar altında toplanan e ticaret trafiğinizi arttıracak 100 SEO önerisi içerisinde yer alan konulardan biride Site İçi SEO Önerileridir. Bir önceki yazımızda link yapısı önerilerinin, e ticaret site trafiğinin artmasındaki katkısından bahsetmiştik. Şimdi, yapılacak site içi SEO çalışmalarının öneminden bahsedeceğiz. Genel SEO çalışmaları kapsamında, site içi SEO çalışmalarının büyük önem taşıdığı unutulmamalıdır. Sitenizi A’dan Z’ye SEO uyumlu hale getirebilmek için site içi SEO çalışmalarının önemi büyüktür. Şimdi, site içi SEO çalışmaları kapsamında dikkat edilmesi gereken noktalara bir göz atalım.

Sayfalarınızda Farklı Title Etiketi Kullanın

e ticaret site ici seo onerileri title etiketi - E-Ticaret Site İçi SEO Önerileri

Title etiketi bir sayfanın başlığını temsil etmektedir. Bu hem sayfanızın ne ile alakalı olduğunun anlaşılması açısından hem de arama motorlarının sayfanızı daha kolay tanımlaması açısından önemlidir. Böylelikle kullanıcılar yaptıkları aramalarda sayfanıza daha kolay ulaşabilirler. Sayfa title etiketleri tarayıcıda araç çubuğunda, sık kullanılanlara eklenen sayfaların başlığında ve arama motorlarının sonuç sayfalarında başlık olarak görüntülenmektedir. Title etiketi oluştururken dikkat edilmesi gereken bir durum vardır. O da; tüm sayfalarınızda benzersiz “title” etiketi kullanmaya özen göstermelisiniz. Yani her ürün ya da kategori sayfasını kendi özelinde bir title etiketine sahip olması gerekmektedir.

Sayfalarınızda Farklı Description Etiketi Kullanın

Ürün sayfalarında oluşturacağınız description açıklaması, ürünlerinizi tanımlayan ve içerisinde anahtar kelime barındıran kısa metinlerden oluşmalıdır. Ancak tüm sayfalarınızda benzersiz “description” etiketi kullanmaya özen göstermelisiniz. Çünkü description etiketi ilgili sayfanın arama motorlarında daha kolay çıkmasına katkı sağlayan bir faktördür. Bu yüzden sayfalarınızın arama motorları tarafından doğru indexlenmesi ve diğer sayfalarla çakışmaması açısından, bu faktörün göz ardı edilmemesi gerekir. Ayrıca description etiketinin 160 karakteri geçmemesi gerekmektedir. Arama motorları açısından doğru kullanımı budur.

Stoğu Bitmiş Ürünleri Siteden Kaldırmayın

e ticaret site ici seo onerileri stok güncelleme - E-Ticaret Site İçi SEO Önerileri

Stoğu bitmiş ürünleri siteden kaldırmaktansa ürün üzerine tükendi ibaresi ekleyip, sepete ekle butonlarını pasifleştirerek, ürün liste sayfasının en sonunda çıkmasını sağlayın. Bu şekilde hem ziyaretçileri rahatsız etmeyecek hem de arama motoru tarafında devamlı linkleriniz 404 hatası vermeyeceği için bu durumdan olumsuz etkilenmeyeceksiniz.

Ürün ve Kategori İsimlerini Arama Kriterlerine Uygun Oluşturun

e ticaret site ici seo onerileri katagoriler - E-Ticaret Site İçi SEO Önerileri

Sitenizde yer alan ürün ve kategori isimlerinin, kullanıcı arama kriterlerine uygun oluşturulduğundan emin olun. Web sitenizdeki ürünlerin internette kullanıcılar tarafından nasıl aratıldığını önceden analiz ederek, sitenizde bunlara uygun olarak isimlendirme yapın. Kullanıcı alışkanlıklarını her zaman göz önünde bulundurun. Örneğin; elbise satıyorsanız kategori isminiz “kadın” şeklinde değil “kadın elbise” şeklinde olmalıdır.

XML ile Çektiğiniz Ürün ve Kategorilerin Bilgilerini Özgünleştirin

Eğer, E Ticaret sitenize farklı bir site üzerinden XML ile ürün çekiyorsanız, sonrasında kategori ismi, ürün ismi, ürün açıklamaları, ürün görselleri gibi alanları olabildiğince özgünleştirin. Bu alanları benzerlerinden farklı olacak şekilde, hedef kitleye ve arama kriterlerine yönelik olarak oluşturun. Böylelikle hem spam algısını engellersiniz hem de kullanıcı gözünde iyi bir intiba uyandırırsınız. Kullanıcıların sizin sitenizdeki farklılığı anlamalarına yardımcı olursunuz.

Kategori İsimlerini Çok Yönlü Analiz Yapın

E Ticaret sitenizdeki kategori isimlerinizi oluşturmadan önce iyi bir şekilde analizini yapın. Kullanmayı düşündüğünüz kategori isimlerinin tekil ve çoğul kullanım hallerini, eş anlamlı aranma durumlarını ve benzeri kriterlere göre durumlarını analiz edin. Böylelikle arama trafiği en yüksek anahtar kelimeyi kategori ismi olarak belirlemeniz daha kolay olacaktır. Bu da elbette sitenizin daha kolay ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Örnek verecek olursak; telefon kılıf / telefon kılıfları – kadın elbise / bayan elbise gibi kullanmayı düşündüğünüz kategori isimlerinin türevlerini iyi araştırın.

Schema.org Kullanın

Schema.org, arama motorlarının sitenizdeki sayfaları daha iyi anlamlandırıp, daha iyi sonuçlar çıkartabilmesi için Google, Yandex ve Microsoft tarafından ortaklaşa yapılmış bir işaretleme dilidir. Bu yüzden sizde, E Ticaret sitenizde Schema.org kullanarak ürünlerinizi işaretleyip, anlamlandırın. Schema.org işaretleme dilinin kullanılması, sitenizin arama motorları tarafından daha kolay ve daha iyi anlamlandırılmasını sağlamaktadır. Böylelikle siz arama motorlarına ürünleriniz hakkında daha açıklayıcı bilgiler vererek, ürün sayfalarını anlamlı hale getirebileceksiniz. Arama motorları da kullanıcılara sayfalarınızı daha sağlıklı bir şekilde eriştirecektir.

Site İçerisinde Müşteri Etkileşimi Oluşmasını Sağlayın

e ticaret site ici seo onerileri müsteri yorumlari - E-Ticaret Site İçi SEO Önerileri

Ziyaretçiler tarafından katkıda bulunulan siteler Google açısından daha değerli bir konumdadır. Bu yüzden müşterilerinize, ürünlerinize yorum yapmada teşvik edecek görseller, kampanyalar düzenlemelisiniz.

Ürün Görsellerinizi SEO Uyumlu Düzenleyin

Kullanıcılar tarafından yapılan aramalarda özellikle görsel aramalarında ilk sıralarda yer almak için, sitenize yüklediğiniz ürün görsellerini SEO kurallarına uygun düzenleyin. Sitenize görsel yüklerken görsel “alt-tag, title, description” etiketlerini kullanmayı unutmayın. Bu etiket alanlarını özgün ve anahtar kelime barındıran, ürünü tanımlayan içeriklerden oluşturun. Ayrıca görsellerin özgün olması ve image-sitemap hazırlayarak Google’a bildirilmesi, görsel sonuçlarında web sitenizin ön sıralarda çıkmasında fayda sağlayacaktır.

Anchor Text Etiket Kullanın

Anchor Text, üzerine tıklanıldığında başka bir domaine yönlendirme yapan bağlantı metnidir. Yani, anchor text etiketler sayesinde ürün sayfalarınız arasında geçiş yapılmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle ziyaretçilerin site içerisindeki dolaşımı artacaktır. Sizde ürün sayfalarında aşırıya kaçmamak koşuluyla anchor text şeklinde etiket kullanımına özen gösterin.

Kategori Sayfasında Bilgilendirici ve Yönlendirici Düzenlemeler Yapın

E Ticaret sitenizde yer alan kategori sayfalarında kategori açıklaması kullanın. Kategori açıklaması hem kullanıcıları bilgilendirmesi açısından hem de açıklama içerisinde anahtar kelime kullanılabilmesi açısından yararlıdır. Ayrıca kategori sayfalarında alt kategoriler ve yönlendirici etiketler kullanmaya özen gösterin.

Sitenizde Marka ve Üretici Sayfaları Oluşturun

Sitenizde yer alan ürünlerinize ait Marka ve Üretici sayfaları oluşturmanız, ziyaretçilerinizin ürün ararken kolayca filtreleme yapabilmesine imkan verir. Böylelikle ziyaretçilerin site içerisinde istediklerine erişmesini kolaylaştırmış olursunuz. Ayrıca marka ve üretici sayfalarının olması, kullanıcıların arama yaparken de size ulaşmalarını etkiler.

Ürün Açıklamalarında H1 Etiketi Kullanın

Ürün sayfalarında, ürün açıklamasına yer vermek önemli bir SEO kriteridir. Hem arama motorları açısından hem de kullanıcı açısından. Ürün sayfalarınızı arama motorlarında ön plana çıkartabilmeniz için birçok faklı etken vardır. Bu parçalardan biri de ürün açıklamalarında H1 etiketinin kullanımıdır. H1 etiketi, alt başlık etiketidir. SEO açısından kullanımı yararlıdır. Bu yüzden ürün açıklamalarında H1 etiketiyle, ürününüzün aramasına yönelik alternatif bir başlık kullanmanız size fayda sağlayacaktır. H1 etiketinin içerisinde anahtar kelime kullanmaya özen göstermeniz de faydalı olacaktır.

Ürün Sayfalarında Benzer Kategorideki Ürünlere Yönlendirme Yapın

Ürün sayfaları içerisinde; aynı ürünün farklı renk seçeneklerine ait sayfaların ya da aynı kategoriye ait başka ürünlerin sayfalarına yer verin. Böylelikle yönlendirilen link uyumluluğu ve ziyaretçi için kolaylık sağlamış olursunuz. Bununla beraber bu durum site içi SEO çalışmaları açısından size fayda sağlayacaktır.

e ticaret trafigini arttiracak link insasi onerileri - Link İnşası Önerileri

E Ticaret Trafiğini Arttıracak Link İnşası Önerileri

E Ticaret SEO trafiğini arttırabilmek için yapılması gereken birçok farklı çalışma vardır. Tüm bu çalışma grupları 100 SEO önerisi altında toplanmaktadır. Yani e ticaret SEO trafiğinizi arttıracak 100 SEO önerisi bulunmaktadır. Bu SEO çalışmaları arasında yer alan “Link İnşası” da site trafiğinin artması konusunda önemli bir etkiye sahiptir. Link inşası hem arama motorları açısından hem de kullanıcı açısından önemli ve etkili bir faktördür. Bir önceki yazımızda E-Ticaret site içi SEO önerilerinden bahsetmiştik. Şimdi de o konuyla bütünlük sağlayacak olan Link İnşası Önerilerinden bahsedeceğiz. Link inşası konusunda önem verilmesi gerekenlere bir göz atalım.

Ürün ve Kategori Sayfalarında Anchor Text Kullanın

Anchor Text, üzerine tıklanıldığında başka bir domaine yönlendirme yapan bağlantı metnidir. Yani bir sayfa içerisinde, o sayfayla ilgili ya da ilişkili başka bir sayfaya kullanıcıları yönlendirmek için yapılan linklemedir. Anchor text şeklinde yönlendirme yaparken bu linki vereceğiniz kelime ya da kelime grubuna dikkat edin. Yönlendirme linki vereceğiniz kelime grubunun yönlendirilecek sayfayla uyumlu, hatta direkt anahtar kelime olması önemli bir kriterdir. Sayfalarınızda yapacağınız Anchor text linklemeleri sayesinde, kullanıcıları faydalanabilecekleri diğer sayfalara daha kolay ulaştırmış olacaksınız. Bu yüzden her ürün ve kategori sayfasını anchor text şeklinde linklendirin. Ayrıca bu durum size arama motorları nezdinde de yarar sağlayacaktır.

Sektörel Sitelerden Link Alın

sektorel sitelerden link alin - Link İnşası Önerileri

Web sitenize ya da sayfalarınıza sektörel sitelerden link almanız iki açıdan önem taşımaktadır. Birincisi; kullanıcıların size daha kolay ulaşmasını sağlar. İkincisi; arama motorları nezdinde siteniz veya sayfalarınız daha önemli bir konuma gelir. Bulunmuş olduğunuz sektörle ilgili sitelerden ve sayfalardan, kendi sitenize link çıkışı olması önemli bir durumdur. Çünkü sektörel site üzerinden hedeflenen kitleye ulaşmak ve sitenize hedeflenen kullanıcıyı çekmek daha kolaydır. Ayrıca sektörel sitelerden link almak e ticaret site trafiğinizi arttırmakla beraber, arama motorlarının sitenize verdiği değeri de yükseltmektedir. Bu yüzden; rakiplerinizin link aldığı sektörel siteler başta olmak üzere, E-Ticaret sitenizin içeriğine uygun diğer sitelerden link almaya çalışın.

Ürün ve Kategori Sayfalarınıza Text Hyperlinks Verin

Sitenizde yer alan ürün ve kategori sayfalarına ulaşılması için link verirken, bu linkleri text hyperlinks olarak kullanın. Bu durum SEO açısından önemli kriterlerden biridir. Linki vereceğiniz ürün ismi ya da kategori ismini SEO açısından ön plana çıkarmış olacaksınız. Ayrıca sayfaya yönlendirme için kullanıcılar uzun bir linke tıklamak yerine bir ya da birkaç kelimeden oluşan öbeğe tıklayarak ilgili sayfaya ulaşabilecek. Böylelikle kullanıcı açısından da hoş bir durum olacak.

Site İçi Link Yönlendirmelerine Dikkat Edin

Site içi link ağı hem SEO kriterleri açısından hem de kullanıcıların sitenizde istediklerine kolay erişebilmeleri açısından önemlidir. Site içinde sayfalar arası, sayfalardaki metinler üzerinden, sayfa kenarlarından, kategori ve ürün isimlerinden ve benzeri kullanılması uygun olan alanlardan linkleme yapılması gerekmektedir. Yani site içi link yönlendirmelerinde sadece anasayfayı baz almamalısınız. Kategori sayfalarından ve ziyaretçi trafiğinin yüksek olduğu sayfalardan site içi link yönlendirmeleri yapmanız Site içi SEO’ya fayda sağlayacaktır.