Posts Tagged "viral pazarlama"

NoroMarketing Yontem viral pazarlama - Viral Pazarlama Yöntemleri ve Viral Pazarlama Örnekleri

Viral Pazarlama Yöntemleri

Viral pazarlama çalışmaları dijital dünyada firma ve markaları hedef kitle ile daha kolay buluşturan ve hedeflenen reklam çalışmalarının daha kolay yayılmasını sağlayan etkili bir yöntemdir. Viral pazarlama çalışmalarında firma ve markaları amaçladıkları hedeflere ulaşmaları konusunda çalışmaları kolaylaştıracak olan Viral Pazarlama İlkeleri ve Stratejileri ile beraber bazı önemli viral pazarlama yöntemleri vardır. Bu viral pazarlama yöntemleri pazarlama çalışmalarının temel noktalarını oluşturan ve oldukça etkili yöntemlerdir. Peki, bu viral pazarlama yöntemleri nelerdir?

NöroMarketing Yöntemi

Nöramarketing kavramını pazarlamanın bilinçaltı etkisi olarak tanımlayabiliriz. İnsan beyninin çalışması, öğrenme, karar verme, duygusal süreçler kişi davranışlarını etkileyen alt etmenlerdir. Bu bağlamda nöromarketing kavramını anlamak ve prensiplerini öğrenmek, marka ve firmaların satış verimliliğini arttıran bir unsurdur. Nöromarketing yöntemini etkili pazarlama stratejileri yaratmak, başkalarını etkileme yeteneğinizi geliştirmek ve ikna edici satış sunumları yapmak üzere farklı birçok alanda başarıyla uygulayabilirsiniz. Aslında bakıldığında nöromarketing bilim ve pazarlamanın buluştuğu ortak bir noktadır. Çünkü nöromarketing; satın alma eğilimleri, beynin nasıl çalıştığı, nasıl karar verildiğini bilimsel yöntem ve tekniklerle ölçen ve açıklayan bir kavram olmaktadır. Bu bilimsel yöntemi pazarlama çalışmalarına entegre ederek kullanmayı; tüketicilerin duygularını analiz edip, hangi markayı, ürünü, hangi rengi, kokuyu, müziği ve benzeri faktörleri neden tercih ettiğini saptamanıza yardımcı olan bir pazarlama yöntemi olarak tanımlayabiliriz.

Nöromarketing çalışmalarıyla elde edilen verileri, satış ve pazarlama alanında kullanılabilecek sağlam ve kanıtlanmış formüllere dönüştürmek mümkündür. Çünkü nöromarketing satış, pazarlama ve hatta kişisel hayata etki edecek olan teknikleri size sunmaktadır. Bilinç altını hareket geçiren ve kullanıcı davranışı etkileyen tetikleyici faktörleri saptamanıza yardımcı olan nöromarketing çalışmaları, içeriklerinizi oluşturmanızı kolaylaştırmaktadır. Nöromarketing yöntemi çerçevesinde yapılan araştırmalara bakıldığında insan beyninde satın alma kararını, rasyonel veriler değil duygular vermektedir. Bu bilimsel yöntem kullanılarak marka, reklam filmi ve logoların insan beyninde farklı bölgelerde oluşturduğu etkiler gözlenebilmektedir. Tüketicilerin kullandıkları ürünler, bağ kurdukları markalar ve iş yaptıkları şirketler hakkında neler hissettiğini bu bilimsel yöntem ile tüketiciye soru sormadan bilinç dışı verilere ulaşarak ortaya çıkarmak mümkündür.

Dünya genline baktığımızda en iyi satış ve pazarlama uzmanlarının, konuşmacıların, politikacıların bu teknikten faydalandığı ve bu tekniğe uygun stratejiler uyguladığı görülmektedir. Vodafone, Eti, Pınar, Tofaş, Garanti Bankası gibi büyük firmaların nöromarketing yöntemini kullanarak, pazarlama faaliyetlerini şekillendirdiği bilinmektedir. Bu çalışmaları yürüten firmalar, markalar için reklam, ambalaj, web sitesi gibi konularda ölçümlemeleri ev ya da mağaza gibi dekore edilebilen laboratuvarlarda gerçekleştirmektedir. Ölçümlemeler ise hedef kitleye uygun bir denek örneklemiyle gerçekleştirilmektedir. Tüketicilerin alışveriş deneyimleri ise farklı yöntem ve cihazlar kullanılarak ölçümlenmektedir. Nöromarketing’in firma ve markalara sunduğu en büyük yararlardan biri satış ve pazarlama için ortak bir dil barındırmasıdır. Bundan dolayı nöromarketing yönteminin satış, pazarlama ve Pazar araştırması gibi konularda her zaman kullanılması gerekmektedir.

Growth Hacking Yöntemi

Growth hacking kavramı yeni bir internet girişiminin, online analizler yapılarak araştırılması ve büyümesine yönelik gerekli planların oluşturulması için yapılan çalışmalardır. Bu çalışmaları yürüten kişiler ise Growth hacker olarak anılmaktadır. Growth hacker’lar temelde online pazarlama yapan kişilerdir. Ancak iş kapsamları olarak oldukça geniş yelpazede çalışma yürütmektedirler. Projenin geliştirilip, büyütülmesi adına her türlü metriğin analiz edilmesi, test edilmesi ve ölçümlenmesi safhasında Gwowth hacker’lar aktif olarak rol almaktadır. Growth hacking çalışmalarında SEO, Google Analytics ve diğer analitik araçları, içerik pazarlaması, A/B testleri, viral pazarlama ve sosyal medya pazarlaması en sık kullanılan kavramlardır.

Growth hacking daha düşük bütçelere ihtiyaç duyan bir yöntem olduğundan dolayı, online pazarlamaya oranla ağırlıklı olarak internet girişimleri ile bağdaştırılan bir kavram olmuştur. Zaten yeni yayına giren bir internet girişimi için de düşük bütçeli çalışmaların ne kadar önemli olduğu tahmin edilmesi zor bir durum değildir. Ancak bu durumun düşük bütçeli girişimler ile bağdaştırılması sakın yanlış anlaşılmasın. Çünkü oldukça etkili bir yöntem olan Growth hacking Facebook, Twitter, Linkedin, Dropbox ve benzeri dev şirketler tarafında da sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Growth hacking temelde pazarlama ve müşteri kazanma yöntemidir. Marka bilinirliğini, ürün/hizmet satışını, üye/kullanıcı sayısını arttırmak için ürün geliştirme ve pazarlamanın bir arada olduğu bir yöntemdir. Growth hackin yöntemi yaratıcılığın, analitik düşünmenin, sosyal analizlerin, ölçümlerin ve birçok farklı özelliğin bir arada kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Growth hacking ürün çevresinde yaratıcı bir strateji geliştirmeye odaklanmaktadır. Yani temelde veri, ürün ve pazarlamanın tamamını kapsamaktadır.

Growth hacking yönteminden yararlanarak; verilerinizi analiz ederek, yeni müşteriler kazanır ve eski müşterilerinizi elinizde tutarak kolay bir şekilde büyümenizi gerçekleştirebilirsiniz. Sonuçta Growth hacking yöntemi doğru alanda doğru hedef kitleyi seçerek, reklam içeriklerinizi belirleyip, minimum maliyet ile maksimum geri dönüşü elde edip, bunun devamlılığını sağlamanızdır.

Gerilla Marketing Yöntemi

Gerilla marketing (pazarlama) alışılmamış pazarlama teknikleri kullanılarak, yaratıcılığın en üst düzeyde olduğu, markanın tüketicilerin bilinçaltında önemli bir yer kapladığı bir pazarlama taktiğidir. Gerilla pazarlama markalar için oldukça önemli ve etkili olan bir yöntemdir. Dünyanın en büyük firmaları ve markaları gerilla marketing yönteminden faydalanarak, tüketicileri kendilerine çekmeyi sağlamaktadır. Gerilla pazarlamanın özünde, alışılmamış pazarlama yöntemleri kullanılarak minimum maliyet ile maksimum sonuç elde edilmesi vardır.

Gerilla marketing, kar oranını yükseltmek için paranın gücünü ikinci planda tutan, yenilikçi olmanın gücünü kullanan bir yöntemdir. Zaten maddi sınırlamalar içerisinde de güçlü bir firmaya rakip olabilmenin yolu fark yaratmaktan, yaratıcı olmaktan geçmektedir. Gerilla pazarlama aynı zamanda marka ve firmalara küçük çatal ile pastadan büyük pay alabilmeyi de sağlamaktadır. Gerilla pazarlama, inovatif satış süreçlerinde olduğu gibi yenilikçi tanıtım çalışmalarını içermektedir. Yani herhangi bir firmanın logosunu, standart bir reklam panosuna, basit bir şekilde koyup, yerleştirmesi değil; hiç beklenmeyen bir alanda, farklı bir şekilde sergilenmesidir. Bu tekniğin amacı tamamen insanların karşısına beklenmedik bir zamanda ve beklenmeyen bir şekilde çıkarak, hafızalarda yer etmesini sağlamaktadır. Gerilla marketing temelde bilinç altına mesaj ileten bir yöntemdir.

gerilla-marketing-yontemi-viral-pazarlama

Gerilla marketing ile viral pazarlama arasında da güçlü bir bağ vardır. Gerilla marketing genel olarak dış ortamlarda karşımıza çıkan bir uygulamadır. Ancak gelişen teknoloji içerisinde güçlenen dijital dünyaya da bunu uygulamak zor olmayacaktır. Önemli olan farklı ve yaratıcı düşünebilmektedir. Peki, gerilla pazarlama ile viral pazarlama arasında nasıl bir bağ vardır?

Gerilla pazarlamayı tanımlarken; düşük maliyet ile yüksek kar elde etme, fark yaratarak ön plana çıkma, yenilikçi pazarlama yöntemi, insanların karşısına beklenmedik zamanlarda, beklenmedik şekillerde çıkarak hafızalara kazınma gibi tanımlamalar kullanılmaktadır. Aynı tanımlamalar viral pazarlama içinde yapılmaktadır. Yani gerilla marketing kavramını tanımlamaları, viral reklamların yapı ve amacına oldukça yakındır. Buna THY’nın viral reklam örneğini verebiliriz. Dünyayı gezerek kız arkadaşına evlenme teklif eden gencin çekmiş olduğu videoda, seyahat ederken araya THY’de sıkıştırıyor olması. Bu örnek yapılan tanımlara aslında çok uygun bir örnektir. Bu reklam örneğinde olduğu gibi hem gizli reklam yapılması hem de farklılık ilkesi iki yöntemin uyumluluğunu göstermektedir.

İçerik Pazarlaması

Markaların hedefledikleri kullanıcılara erişmesi, kullanıcıda ilgi uyandırma, kendine çekme ve kullanıcıya fayda sağlama amacıyla faydalandıkları yöntem içerik pazarlaması olarak adlandırılmaktadır. Dijital dünyanın gelişen ve değişen yüzü, kullanıcı davranışlarında da değişimlerin olmasına etki etmiştir. Tüketiciler artık eskisi gibi geleneksel pazarlama yöntemlerine çok fazla değer vermemektedir. Artık insanlar kendilerine fayda sağlayacak, bilgi verecek, ilgi uyandıran, kullanıcıyı önemseyen markaları takip etmeyi ve etkileşimde bulunmayı tercih etmektedir.

İçerik pazarlaması bu çerçevede tüketicilere ilgilendikleri konularla ilgili değerli ve sürekli içerik oluşturup, sunmak anlamına gelmektedir. İçerik pazarlamasında amaç içerik yoluyla tüketiciye ulaşmak, kullanıcıyı markanın iletişim çemberi içerisinde tutarak, tüketiciyi markanın hizmetlerinden faydalanmaya yöneltmektir. Çünkü içerik pazarlaması satış yapmaya çalışmak, doğrudan tanıtım yapmak, markanın ürün ve hizmetlerini pazarlamak değil ürün ve hizmetlerin kullanım ortamları ile ilgili iletişimde bulunma yöntemidir. Kullanıcılar artık kendilerine en yararlı ve en doğru bilgi veren, veri sağlayıcıyı tercih etmektedir. Bundan dolayı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak içerikler üretmeniz, yeni kullanıcı edinmeniz, mevcut kitleyi elde tutmanız ve kullanıcılara satın almaya yöneltmenize yardımcı olacaktır.

İçerik pazarlamasında en önemli iki nokta; değerli içerik üretmek ve sürekli üretmektir. Üretilecek olan içeriklerin özgün, bilgi veren ve ilgi çekici içerikler olması gerekmektedir. Çünkü kullanıcı bu içerikler sayesinde markaya, firmaya ya da markaya ait ürünlere ilgi duymaya yönelmelidir. İçerik pazarlamasında blog yazıları, video/foto içerikler, infografikler ve e-kitaplar yoğun olarak kullanılan araçlardır. Marka ve firma tarafından üretilecek olan kaliteli içerikler ile kullanıcılar etkilenerek, kullanıcıyı markaya doğru yöneltebilirsiniz.

Artık dijital dünyanın en önemli bileşenlerinden biri içeriklerdir. Howard Gossage’in de söylediği üzere “ insanlar reklamları okumakla uğraşmalar. İnsanlar sadece kendi ilgilerini çekecek içerikleri okur ve kendilerine farklı, ilginç gelen şey bazen bir reklam olur.” Yani internetteki kullanıcının marka ile arasında bağ kurma ihtimalini yükseltecek ve ilgisini çekebilecek tüm yayınlar içerikleri oluşturmaktadır. Böylelikle markalar ve kullanıcılar arasındaki ilişki ve iletişim tek taraflı, dar bir kalıptan çıkarak, karşılıklı bir iletişim haline gelmektedir.

Viral Pazarlama Örnekleri

Dünya genelinde ve ülkemizde birçok başarılı viral pazarlama örnekleri mevcuttur. Tüm bu örnekler gerçekten iyi kurgulanmış ve yayınlanmasının ardından adete bir kartopu misali ilerledikçe, büyümüştür. İlk gördüğümüzde kimsenin aklında bir reklam izlenimi uyandırmayan ancak sonrasında detaylara dikkat edildiğinde başarılı bir viral pazarlama çalışması olduğu anlaşılan reklamlara örnekler:

viral-pazarlama-ornekleri

Blendtec’s Will It Blend – Endüstriyel Blender Reklamı

Endüstriyel bir blender düşünün ve bu blender tüm her şeyi parçalayabilen özellikte. Bu blender tanıtımı için hazırlanan videoda blenderın her şeyi parçalayabildiği gösterilmektedir. Will it blend kampanyası 2006 yılında yayınlanan bir video ile bir anda insanlar arasında popüler olmuştur. Hazırlanan video içerikte blenderı tanıtan kişi blenderın içerisine ne atsa, blender saniyeler içerisinde ilgili nesneyi paramparça etmekte hatta toz haline dönüştürmekte. Gerçekten çok etkileyici. Hatta videonun etkisini arttırmak için blenderın içerisine atılan Iphone ile pahalı bir telefonun nasıl parçalandığı gösterilmektedir. Blender saniyeler içerisinde Iphone telefonu önce küçük parçalara ayırıp ardından siyah bir toz haline getirmektedir. Burada insanlara açık bir şekilde verilen mesaj ise bu blenderın Iphone’dan bile daha etkili olduğudur. Peki, bu video nasıl oldu da bu kadar popüler oldu? Bu sorunun cevabı net olarak YouTube ve diğer sosyal medya kanallarının gücüne dayanmaktadır. Kampanya daha yayınlandığı ilk günden itibaren 160 milyon kez izleme almıştır. Bu gerçekten çok ciddi bir rakamdır. Öyle ki ilgili kampanyanın 2006 yılında yayınlanmış olmasına rağmen, otoriteler tarafından hala en başarılı viral pazarlama örnekleri arasında gösterilmektedir. https://www.youtube.com/watch?v=qg1ckCkm8YI

Fulya’nın İntikamı!

Viral pazarlama kampanyalarının başarıya ulaşması için insan duygularına hitap etmesi gerektiğini, böylelikle ilgili kampanyanın başarısını arttıracağını söylemiştik. Çünkü insanların duygularına sevgi, acıma, nefret, merhamet ve benzeri şekilde hitap eden içerikler kısa sürelerde kitleye yayılmaya başlar. Videoyu izlemiş olan herkes Fulya’nın intikamı denildiğinde ilgili olayı hemen anımsayacaktır. İlgili videonun kadın-erkek ilişkilerine değinmesi bu videonun hedefe çok kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamıştır. Videonun içeriği Fulya isimli karakterin sevgilisinden intikam almak için sevgilisinin ona almış olduğu hediyeleri GittiGidiyor üzerinden satışa çıkarmasını konu almaktadır. Fulya’nın intikamı adlı video ilk yayınlandığı zamanlarda kimse tarafından bir reklam çalışması olduğu akıllara gelmemişti. Bu video gören herkese “vayyy beee, kıza bak ne yapmış?” dedirtti. Öyle ki video yayına girdikten kısa bir süre sonra tüm haber sitelerinde, televizyon kanallarının ana haberlerinde ve birçok ulusal gazetenin sayfalarında kendine yer buldu. Herkes Fulya’nın sevgilisinden aldığı intikamı konuşur oldu. Gerçekten başarılı bir kurgu, ciddi bir hazırlık süreci sonrasında ortaya çıkan bu viral içerik başarısını da kısa sürede gösterdi.

Videonun reklam amaçlı bir içerik olduğunun anlaşılmasına kadar geçen sürede ise reklam kampanyası istediği etkiye ve başarıya ulaşmış oldu. Nasıl mı? İlgili video ulusal medyada ve yerel medyada konuşulur hale geldi. 1 ay içerisinde video tam olarak 4.750.000 kişiye ulaşarak, popülerliğini göstermiş oldu. Facebook’ta açılan profil sayfasına yaklaşık olarak 69.000 kişi tarafından arkadaşlık teklifi geldi. Çeşitli video sitelerinde ilgili içerik 1 ay içerisinde 1 milyon kez izlenme aldı. Yaklaşık olarak konuyla ilgili 7.000’e yakın farklı blogda konu başlığı açıldı. Fulya’nın videosuna cevap olarak farklı kişiler tarafından birçok cevap videosu çekilip, internete yüklendi. Haftalık olarak GittiGidiyor’un site trafik oranı ciddi bir artış gösterirken, GittiGidiyor sitesinde yer alan intikam profili 134.000 defa ziyaretçiler tarafından görüntülendi. Sadece bu kadarda değil, GittiGidiyor’un yeni kullanıcı sayısı %97 artış gösterirken, kelime bazında GittiGidiyor aramasının hacmi %200’den fazla artış sağladı.

Rüya Gibi Evlenme Teklifi

Viral pazarlama örneklerimizi çeşitlendirmek, çoğaltmak mümkün. Ancak hepsini aktarmak elbette zor olur. Viral pazarlamaya ilişkin örneklerimizi “Rüya Gibi Evlenme Teklifi” ile sonlandıralım. Video ortaya çıktığı andan itibaren interneti kasıp kavuran, kadınları özendiren, erkeklere “vayy beee” dedirten bir etki yaratmıştır. Sanırım bu videoyu bilmeyen, hatırlamayan yoktur. Videodaki genç sevgilisine evlenme teklifi etmek için dünyayı dolaşıyor, dünyanın çeşitli bölgelerinde insanların hepsine farklı kelimeler söyleterek kayıt altına alıyor ve sonrasında bu parçaları birleştirerek sevgilisine evlenme teklifi ediyor. Kamera karşısına geçen genç yaşamış olduğu hikayeyi videoda sevgilisine anlatıyor ve evlenme teklifi videosunu yayınlıyor. İlk bakıldığında yine hiç kimsenin aklına reklam olabileceğine dair bir düşünce gelmeyen, herkesin ne kadar romantik gözüyle baktığı bu video aslından Türk Hava Yolları adına yapılan bir reklam çalışması olduğu gerçeğine dayanıyor. Gerçekten viral pazarlamanın hakkını veren, olması gerektiği gibi her şeyi kurgulayıp başarıyı sağlayan bu örnek her zaman hatırlanacak viral pazarlama kampanyaları arasında yer alacaktır. Video sonrasında ne mi oldu? Video çok kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi ve çeşitli ortamlarda paylaşıldı. Ulusal medya başta olmak üzere televizyonlarda, gazetelerde, internet haber sitelerinde bu evlenme teklifi konuşulur oldu. İlgili videoya istinaden başka kullanıcılar tarafından cevap videoları ya da yorum videoları çekilip internete yüklendi ve daha bir sürü alınan etkileşim.

İşte doğru bir planlama, mantıklı bir strateji, duygulara hitap yeteneği ve doğru bir kanal seçimi ile bir videonun bir markaya kazandırdıklarını yukarıdaki örnekler üzerinden açık bir şekilde görmekteyiz. Viral pazarlamanın doğru bir şekilde uygulandığında çok kısa sürelerde ne kadar büyük etki yarattığı ortada. Bunlar ve benzeri örnekler sonrasında viral pazarlamanın ne kadar önemli olduğunu ve başarısının yüksek, maliyetinin ise düşük olduğunun anlaşılması ile firma ve markalar viral pazarlama kampanyalarına daha fazla ağırlık vermeye başladı. Doğru bir taktik ile etkisini her zaman olumlu bir şekilde gösterecek olan viral pazarlama kampanyaları ile ilgili daha birçok başarılı çalışma görüleceği ise tahmin edilmesi zor olmayan bir durumdur. https://www.youtube.com/watch?v=w60uWawS58g

Viral pazarlama ve viral pazarlama yöntemleri ile ilgili aklınızdaki soruları sormak ya da reklam danışmanlığı hizmeti almak için Sanal Yönetmen ile iletişime geçebilirsiniz.

viral pazarlama ilkeleri ve stratejileri - Viral Pazarlama İlkeleri ve Stratejileri

Viral Pazarlama İlkeleri ve Stratejileri

Viral pazarlamada amaçlanan hedefe ulaşılmasını kolaylaştıracak bazı temel unsurlar bulunmaktadır. Bu kriterleri viral pazarlamanın ilkeleri olarak adlandırabiliriz. Kullanıcıya ulaşmanın ve onların aksiyona katılmasını sağlayacak olan bu viral pazarlama ilkeleri, doğru bir şekilde uygulandığında sonuçta istenilen gibi olacaktır. Peki, bu viral pazarlama ilkeleri nelerdir? Ayrıca bir önceki yazımızda viral pazarlama ile ilgili temel bilgilerin aktarıldığı ve viral pazarlamanın ne olduğunu anlatan “Viral Pazarlama Nedir? Viral Pazarlama Nasıl Yapılır?” başlıklı yazımızdan faydalanabilirsiniz.

1- Ücretsiz Ürün veya Hizmet Verme

Pazarlama alanında en etkili kelimelerden ve söylemlerden birisi hiç şüphesiz “ücretsiz” kelimesidir. Yüksek başarıya ulaşmış olan viral pazarlama çalışmalarına bakıldığında, önemli birçok ürün veya hizmetin kullanıcıya ücretsiz olarak sunulduğu görülmektedir. Ücretsiz programlar, katılım biletleri, eğitim setleri ve benzeri içeriklerin ücretsiz olarak verilmesi kullanıcıların bir anda oldukça ilgisini çekebilmektedir. Bu da sizin viral içeriğinizin hızla yayılmasını sağlayacak bir unsurdur. Ucuz, uygun, indirimli, sınırlı ve benzeri kelimelerde viral pazarlamada oldukça etkili bir stratejidir. Ancak ücretsiz kelimesi en etkilisidir.

2- Verilmek İstenen Mesajın Herkese Kolaylıkla Ulaşabileceğinden Emin Olun

verilmek-istenen-mesajin-herkese-kolaylikla-ulasabileceginden-emin-olun

Çok şiddetli bir soğuk hava dalgasının ülkeyi etkisi altına alacağını düşünün. İnsanlara peşi sıra yapılan uyarılar ile neleri yapıp, neleri yapmamaları gerektiğine dair birçok açıklama yapılarak, alınacak önlemler anlatılmaktadır. Bu uyarılar kısa sürede çeşitli ortamlarda insanlar arasında hızla yayılmaktadır. Bu örnekte olduğu gibi viral pazarlama çalışmalarının da hızla yayılabilmesi için doğru ortamın kullanılması ve doğru anlaşılır mesajın oluşturulması gerekir. Fazla sayıda kullanıcıya, en hızlı şekilde ulaşabileceğiniz internet mecralarında hedef kitlenizin anlayabileceği mesajlar oluşturmalısınız. Böylelikle yapacağınız çalışmaların başarıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

3- Küçükten Büyüğe Doğru İlerlemek

Eğer bir virüs gibi yayılmak istiyorsanız, çalışmalarınızı hızla küçükten, büyüğe doğru yükseltecek stratejilere sahip olmalısınız. Yani viral pazarlama sürecini, diğer pazarlama metotlarını kullanarak alt zemini hazırlayıp, sonrasında üstüne katarak büyütmelisiniz. Önce hedef kitle oluşturmalı ve üye kazanımı elde etmelisiniz. Sonrasında kazanılan üyelerin elde tutulması ve sonrasında bu kişilerin diğer kullanıcılara mesajı iletmesini sağlamalısınız. Viral pazarlama stratejinizi oluştururken bu unsura oldukça dikkat etmelisiniz.

4- Ortak Kullanıcı Davranışı ve Motivasyonunu Hedef Edinin

Pazarlama çalışmalarında başarıya ulaşabilmek için ortak motivasyon ve davranışların hedeflenmesi gerekmektedir. Böylelikle belirli sayıda bir kitleye ulaşabilirsiniz. Peki, bunu nasıl yapacaksınız? Şüphesiz öncelikli olarak hedef kitlenizin kim olduğu ve bu kitlenin en yoğun nerede olduğunu saptamanız gerekir. Ardından kullanıcı davranışlarını analiz etmeli, kullanıcıların nelerle ilgilendiği, nelerle ilgilenmediği gibi faktörler değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme sürecinde insanların duygusal bir yapıda olduğu ve duygularına hitap edecek faktörlerin neler olduğunu da analizlemek faydalı olacaktır. Tüm bu gerekli ön hazırlık çalışmalarını yaptıktan sonra, hedefinizdeki kitlenin göstereceği ortak davranışları ve motivasyon sağlayıcı faktörleri, viral içeriğinize entegre ederek, pazarlama çalışmanızın başarıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Temelde farklı kişiler olmasına rağmen, insanları aynı masa etrafına toplayabilir ve onları aynı içerik için aksiyona geçmeye teşvik edebilirsiniz.

5- Sosyal Ağların Gücünden Faydalanın

sosyal-aglarin-gucunden-faydalanin

Günümüzde insanların en çok vakit geçirdikleri alan şüphesiz sosyal medya platformlarıdır. Facebook, Twitter, İnstagram, Pinterest, Linkedin, YouTube ve benzeri sosyal medya ağları insan hayatının birer parçası haline gelmiş durumdadır. Özellikle mobil cihaz kullanımının ve mobil cihazlardan internete erişimin de yaygınlaşması ile insanların her an bu mecralar içerisine dahil olabilmektedir. Bundan dolayı viral pazarlama çalışmalarında, sosyal medya ağları mutlaka çalışma stratejinizin bir parçası olmalıdır. Şüphesiz viral içeriklerin en hızlı ve en kolay yayılmasını sağlayacak ortam sosyal medya platformlarıdır. Özellikle de video içerikli platformların kullanıcıları daha kolay etkilemesinden dolayı bmöyle alanların daha efektif bir şekilde kullanılması gerekir. Bugün sizin Facebook üzerinden paylaştığınız bir video içeriği hesabınızda ekli olan kişilerden birçoğu görmekte ve görenlerin de bir kısmı bunu paylaşmaktadır. Bu süreç bu şekilde ilerleyerek kartopu misali büyümektedir. Bunlara ek olarak ise son zamanların popüler içeriklerinden olan GIF çalışmaları da viral reklamlarda firma ve markaları başarıya ulaştıracak bir stratejidir. Viral içerik oluştururken, GIF içerik oluşturarak etkisini bir denemekte fayda var.

6- Popüler Kaynaklardan Faydalanın

Viral pazarlama çalışmalarının etkisini arttırabilmek için birçok unsur vardır. Bunlardan biri de başka popüler kaynaklardan faydalanmaktır. Özellikle son dönemlerde sıkça duyduğumuz fenomen kelimesi ile üne kavuşmuş olan sosyal medya fenomenlerinden bu anlamda faydalanmak oldukça etkili olacaktır. Her sosyal medya ağının yaratmış olduğu ve öne çıkan popüler isimleri, hesapları vardır. Bu kişiler diğer kullanıcılar tarafından kısa sürelerde benimsenerek, sürekli takip edilmektedir. Takipçi sayıları oldukça yüksek olan ve paylaşımlarına gelen etkileşim yüksek olan bu fenomen hesaplardan yararlanmak, viral reklam çalışmalarınızı hızla başarıya ulaştırabilecek bir yöntemdir. Yani bir Twitter ya da İnstagram fenomeni ile anlaşabilir, reklamınızı o kişinin hesabı üzerinden tanıtabilirsiniz. Bir başka seçenek ise bir Facebook fenomeni ile anlaşabilir, viral reklam içeriğinize o kişinin tesadüfen ulaşmış izlenimi yaparak kendi sayfasından paylaşmasını sağlayabilir ve böylelikle bir anda birçok kişiye içeriğinizi ulaştırabilirsiniz. Bu fenomen hesapların katkısı, bu hesapları takip eden kişilerin paylaşılan içeriklerle hızla etkileşime geçmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu unsuru da viral pazarlama stratejinizin içerisine dahil etmeyi unutmayın.

Viral Pazarlamada Sosyal Psikolojik Etkenler

viral-pazarlamada-sosyal-psikolojik-etkenler

Herkes yapılan kampanya ya da paylaşılan içeriklerin viral etki yaratarak büyük kitlelere yayılmasını istemektedir. Tabi ki her çalışma güçlü bir etki yaratmamaktadır. Yanlış planlamalar, yanlış zamanlamalar ya da yanlış ortamlarda yanlış hedeflemeler ve benzeri faktörlerin hepsi bu duruma etki etmektedir. Ancak bazı kampanyalar vardır ki içerdiği güçlü psikolojik etki o içeriğe katılımı ve etkileşimi bir hayli arttırmaktadır. Bir içeriği paylaşma güdüsünü tetikleyen faktörler genelde kendini iyi hissetme, dikkat çekme ve çevre ile iletişim halinde olmayı istemekten kaynaklanmaktadır.

1- Duyguları Harekete Geçirmesi

Bir içeriğin insanı etkileyebilmesi için kuvvetli bir şekilde bir duyguyu tetiklemesi gerekmektedir. İçeriğin aşırı mutluluk, eğlence, hüzün, acı, korku ve benzeri şekilde duyguları hareket geçirmesi gerekir. Mevcut içeriğin bu bahsedilen duygulara yönelik bir etki içermesi, insanlarında etkileşim konusunda harekete geçmesini etkilemektedir. İnsanları mevcut içeriği beğenmeye, paylaşmaya içeriğe yorum yapmaya veya içeriğin altına arkadaşlarını etiketlemeye itmesi ile kısa sürelerde içerik belirli bir yol almaktadır. Örneğin aşırı eğlenceli bulunan bir içeriği, insanlar genel olarak çevresiyle paylaşmak ister. Mutluluğun paylaştıkça artacağı düşüncesi bilinç altına sinyaller göndererek, kendimizi bir anda içeriği paylaşırken bulabiliriz. Hatta Coca Cola, Ülker gibi markalar “paylaştıkça artan mutluluk” sloganı ile başarılı reklam çalışmaları yapmışlardır. Duygular insanları acılı, hüzünlü içerikleri paylaşmaya da itmektedir. Ancak eğlenceli ve mutluluk veren yani pozitif içerikler, negatif içeriklere göre daha çok paylaşılmaktadır.

2- Sorumlulukları Yerine Getirme İçgüdüsü

İnsanlar yapmak üzere söz verdikleri işleri ya da kendilerine yüklenen sorumlulukları yapıp, üstüne düşeni gerçekleştirme yönünde bir eğilime sahiptir. Bu durum özellikle sosyal sorumluluk projeleri gibi hassas konularda, insanların katılım oranlarını arttırmaktadır. Günümüzde özellikle sosyal medya ağları, sosyal sorumluluk ya da toplum faydasına olan konularda insanların bu sorumluluğu yerine getirebilmesi için bir ortam sunmaktadır. İyi bir şeyi ya da sonucunun olumlu bir durum yaratacağı bir içeriği herkes hem vicdanen hem de bilinçaltının tetiklemesi ile başkalarıyla paylaşmak ister. Çünkü mevcut sorumluluk farkında olmadan bilinçaltının etkisiyle insanda bir baskı yaratmaktadır. Bu yüzden sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılığa yönelik içerikler, kısa sürede viral içeriklere dönüşebilmektedir. Buna iki iyi örnek verilebilir. Birisi Samsung’un engelsiz bir dünya sloganıyla, görüntülü çağrı merkezi uygulaması samsungduyaneller.com’un tanıtımı için Muharrem isimli işitme engelli bir gence yapmış olduğu gizli kamera sürprizidir. Eminiz bu videoyu izleyen çoğu kişi Muharrem’in mutluluğu karşısında duygulanıp, bu videoyu paylaşmıştır. Bir diğer iyi örnek ise ALS hastalığına dikkat çekmek için başlatılan kampanyaya destek vermek için “Ben ALS kampanyasına destek veriyorum, seni de bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum” diyerek, insanların video çekmesi ve çevresindekileri de buna davet etmesidir.

3- İnsanların Ürün ve Hizmetleri Kendileri ile Bağdaştırması

Tüm insanlar bazı karakteristik özelliklere sahiptir. Bu karakteristik özelliklerimiz, kişiliğimizi oluşturan unsurlardır. İnsanlar bazı durumları, objeleri, olayları ise kendi karakteristik özellikleri ile bağdaştırabilmektedir. Zaten markalar tarafından da bazı ürün ve hizmetler bazı karakteristik özelliklere göre toplum içinde çeşitli kişilik tipleriyle eşleştirilmektedir. Örnek verecek olursak, çevre ve doğanın korunması ile ilgili bir sosyal medya kampanyasına katılım gösteren bir birey toplumda duyarlı, özverili, yardımsever bir kişi olarak algılanmaktadır. Çünkü duyarlı ve yardımsever insanlar sosyal sorumluluk projelerine destek veren kişiler olarak eşleştirilmektedirler. Elbette bunun birde bilinçaltı faktörü vardır. Bilinçaltı kişiye “eğer sende kampanyaya katılırsan sende duyarlı ve yardımsever bir insan olarak görünürsünüz” diye mesaj vermektedir. Bu çerçevede eğer ki sosyal medyada etki yaratacak bir kampanya oluşturmak istiyorsanız, öncelikli olarak hedef kitlenizin ve markanızın kişilik özelliklerini iyice analiz etmelisiniz. Sonrasında ise hedef kitlenizi markanız ile özdeşleştirerek, içeriğinizin paylaşılmasını tetikleyebilirsiniz.

4- Ayrıcalık Sunun

Herhangi bir konuda kişilere ayrıcalık sunulması, onları özel hissettiren bir durumdur. Yani eğer bir şey kişiye özel, sınırlı sayıda ya da nadir bir durumsa o konuya karşı daha fazla aksiyon alma eğilimi gerçekleştirilmektedir. Buradaki aksiyonu satın alma, katılım ya da paylaşım gibi durumlarla görmekteyiz. Yine ALS kampanyasından bir örnek vermek gerekirse, ALS’de kampanyaya katılım için meydan okuma söz konusuydu. Meydan okurken bahsedilen isimler, aksiyonu alma eğilimi gösterirler. Çünkü o video kişiye özel bir içerik, mesajdır. Bundan dolayıdır ki pazarlamacılar “sınırlı sayıda, hemen, tükenmek üzere” ve benzeri kelimeleri sıklıkla kullanmaktadırlar. Sınırlı olan bir şey her zaman daha cazip gelir.

5- İyiliğe, İyilikle Karşılık Verme

İnsanlar genel olarak kendilerine yapılan bir iyiliği karşılıksız bırakmak istemezler. Yani hem vicdanen hem psikolojik olarak iyiliğe, iyilik ile karşılık verme eğilimi gösterilmektedir. Bu da bazı içeriklerin viral etki yaratma gücünü arttırmaktadır. Mesela kullanıcıların ilgilendiği, onlara fayda sağlayacak bir analiz, rapor gibi bir şeyi ücretsiz olarak sunduğunuzu varsayın. Kullanıcıların bu raporu indirecekleri sayfaya sosyal medya ağlarına ait butonları ekleyerek, kullanıcıların bu raporu paylaşmalarını sağlayabilirsiniz. Böylelikle içeriğiniz daha fazla kişiye ulaşmış olacaktır. Neden mi? Çünkü siz raporu ücretsiz olarak sunarak, ona ihtiyacı olan kullanıcılara bir iyilik yapmış olacaksınız. Bu iyiliğin karşılığında da kullanıcılar içeriğinizi paylaşarak, sizi ödüllendirmiş olacaklar.

Viral pazarlama çalışmaları ile ilgili aklınıza takılan soruları sormak ya da reklam danışmanlığı hizmeti almak için Sanal Yönetmen ile iletişime geçebilirsiniz.

viral pazarlama nedir viral pazarlama nasil yapilir - Viral Pazarlama Nedir? Viral Pazarlama Nasıl Yapılır?

Viral Pazarlama Nedir?

Viral pazarlama, geleneksel bir yöntem olan ağızdan ağıza pazarlama (WOM) tekniğinin teknoloji ve internet kullanımının gelişmesi ile evrilerek dijital ortamda gerçekleşen halidir. Yani viral pazarlama; marka, ürün, firma veya şirket ile ilgili mesajların, oluşturulan içerikle internet ortamında, sosyal medya ağlarında başka kişilere veya sitelere aktarılması ve yayılmasını sağlayan bir pazarlama modelidir. Viral pazarlama tekniği dijital pazarlama içerisinde oldukça önemli bir konuma sahiptir. Üretici ve tüketici arasında dolaylı bir ilişki oluşmasını sağlayan viral pazarlamada tüketiciler bir ara bulucu rolünde olmaktadır. Üretici olan marka ya da firma ise iletişimde bulunduğu birkaç kişi vasıtasıyla hızlı bir şekilde çok fazla kişiye ulaşabilmektedir.

Şimdi biraz eski zamanlara geri dönelim. 1990’lı yıllar itibariyle Türkiye’de ev ev gezerek tencere, tava ve benzeri ürünlerin tanıtımı ve satışına yönelik çalışmalar yapılmaktaydı. Telefonla evi arayan pazarlamacı evi ziyaret etmek için randevu alır, randevu alırken karşısındaki kişiye o gün için komşularını da davet etmesini rica ederdi. Buradaki amaç elbette bir taşla iki kuş vurmaktı. Yani aynı anda birden fazla kişiye ulaşarak, tanıtım gerçekleştirmek. Geçmişe dönük olarak verdiğimiz bu örnek viral pazarlamanın eski yöntemi olan ağızdan ağıza pazarlama tekniğinin en somut hallerinden biridir. Zamanla değişen alışkanlıklar, teknolojinin ilerlemesi, insanların güven sınırlarında yaşanan değişimler ile birlikte bu süreçte kendini yenilemek zorunda kaldı. Bu değişim beraberinde sıkça duymaya başladığımız ve gerçekten çok önemli çalışmalara imza atılan viral pazarlama tekniğini doğurmuştur.

Viral Pazarlama Nasıl Yapılır?

viral-pazarlama-nasil-yapilir

İlk paragrafta da söz ettiğimiz ağızdan ağza pazarlamanın bir başka versiyonu olan viral pazarlama ürün ya da hizmetler ile ilgili mesajların, içeriklerin ilgi çekici görsel ya da videolar ile elektronik ortamda insanlar arasında yayılmasını sağlamaktır. Viral reklamlar internet ortamında çoğunlukla videolar ile karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte ise e-posta yoluyla viral reklam yayılımı da etkili yöntemlerdendir. Viral reklamların içeriğini genel olarak fikirler, mesajlar, şarkılar oluşturmaktadır. Viral reklamların oluşumuna baktığımızda iki farklı yöntemin olduğu görülmektedir. Birinci yöntem son kullanıcı tarafından yapılan viral reklamlardır. Bu tür reklamlara genel olarak video paylaşım sitelerinde rastlamak mümkündür. Bir kullanıcı tesadüfi bir şekilde bir ürünü hedefe koyan ya da onu savunan tarzda bir video çeker ve eğer bu video gerçekten başarılıysa hızla yayılmaya başlar. Zaten genelde bu tip video içerikler ilgili marka tarafından satın almaya doğru ilerler. İkinci yöntem ise reklamı yapacak olan firmanın kendisi tarafından yaptırılan kampanya çalışmalarıdır. Bu yolu tercih eden marka ve firmalar tabir yerindeyse profesyonel bir ekibe kendileri için bir viral reklam siparişi verirler. Bu işi profesyonel bir ekip yapacak olsa bile kurgulanacak olan videonun amatör bir çekim olarak gözükmesi en önemli kriterlerdendir. Çünkü viral pazarlamanın temelini bu kaide oluşturmaktadır. Viral reklamlar amatör çekimler ile yapılsa da film, video klip gibi içeriklerinde hazırlandığı gözlenmektedir.

Viral pazarlamada kurgu safhası çok önemli bir aşamadır. Viral pazarlama çalışmasını olması gerektiği gibi doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek için üç önemli faktöre dikkat etmek gerekmektedir. Bu kriterl;

• Doğru mesaj
• Uygun koşullar
• Doğru insan

Viral reklamın başarıya ulaşmasında etkili olan bu kriterler çerçevesinde söz edilen durum uygun koşullar altında doğru mesajın doğru hedef kitleye ulaşmasını sağlamaktır. Bu kapsamda bir viral pazarlama kurgusu oluştururken göz önünde bulundurulması gereken bazı etkenler vardır. Bunları viral pazarlamanın elementleri olarak nitelendirebiliriz. Bu etkenler yayma motivatörü, alma motivatörü ve yayılma ortamı olarak sınıflandırılabilir. Şimdi bunların neler olduğuna kısa bir göz atalım.

Yayma Motivatörü: Viral pazarlamadaki asıl amaçlardan birisi elbette iletilmek istenen mesajın, belirli yayıcılar yoluyla yayılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda yayma motivatörünü belirlerken her türlü motivasyon stratejisi düşünülmelidir. Yani yayma motivatörünün “ bu konuyu neden yayıyorum?” sorusunu kendisine sorduğunda, cevabını da hemen bulabilmesi gerekmektedir. Burada süreci etkileyecek olan tetikleyici faktörler ise mecburi koşmak, maddi kazanç sunmak, merak, mutluluk gibi psikolojik ihtiyaçlara cevap vermek gibi etkenler söz konusu olmaktadır.

Alma Motivatörü: Viral pazarlama kurgularında üzerine önemle düşünülmesi gerekilen ikinci bir basamakta “alma” durumudur. İlgili mesajı iletmesi için ikna edilen yayma motivatörü, alıcıların bu mesajı almaları konusunda en büyük etken olacaktır. Bundan dolayı öncelikli olarak konuyu ileteceğiniz kişilerin, bunu neden dinlemeleri gerektiği ve o içerikle aksiyona geçmeleri gerektiği konularına kafa yormalısınız. Bu noktada mesajınız açık ve etkili olmalıdır. Çünkü alma motivatörü konumundaki kişiler önce alıcı, sonrasında ise yayıcı motivatörü konumunda olacaktır. Bundan dolayı kişilerde alma motivasyonu sağlayacak içerikler üretmelisiniz. Burada yine kişilerin davranışını tetikleyecek öncüller ile onları etkileyebilirsiniz.

viral-pazarlama-yayilma-ortami

Yayılma Ortamı: Viral pazarlama kurgusunun en önemli aşamalarından bir diğeri ise reklamın yayılma ortamıdır. Burada öncelikli olarak kendiniz için hedef kitleye ulaşabileceğiniz direkt olan ve en etkili olacak olan ortamı seçmenizdir. Yani içeriğin hızlı yayılmasına elverişli olacak olan, geniş kitleler ile temas edilebilecek olan ve mesajları çok iyi ve anlaşılır bir şekilde taşıyabilecek olan ortam belirlenmelidir. Facebook, Twitter, YouTube, sözlükler, blogger siteleri ve benzeri aklınıza gelebilecek olan tüm dijital alanlar sizin hedef alanlarınız içerisinde yer alabilir.

Bu üç önemli etkeni bir arada olması gerektiği gibi kurgulayıp, doğru bir strateji oluşturulması sonrası, viral pazarlama kurgusu geleneksel pazarlama kurgusuna oranla çok daha başarılı olacaktır. Daha düşük maliyetler ile daha yüksek geri dönüşler elde edilecektir.

Etkili ve Başarılı Bir Viral Pazarlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Viral pazarlama kampanyaları hem düşük maliyetli olması hem de etki alanının geniş olması itibariyle oldukça iştah kabartıcıdır. Ancak her işte olduğu gibi viral reklam çalışmalarında da bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır.

Plana Uygun Brief’ler Çıkarın

Viral reklam çalışmalarında brief’ler reklamın iskeletini oluşturmaktadır. Yani çalışmayı ana hatları ile belirleyerek, kısaca anlatmanızı sağlayan unsurlardır. Yapılacak çalışmayı ne kadar çok özümser ve içselleştirir, ne kadar çok tahlil ederseniz o derece etkili ve sağlıklı bir çalışma yapabilirsiniz. Bu konuda çıkarılacak brief sayesinde pazarlama kampanyasının ana konusu, karakterlerin nasıl olması gerektiği, hedef kitle, yayılma ortama ve benzeri birçok önem derecesi yüksek konuyu belirleyebilirsiniz.

Hedef Kitlenize Yakın Olun

viral-pazarlama-hedef-kitlenize-yakin-olun

Viral pazarlama çalışmalarında en önemli süreçlerden biri de hedef kitlenin iyi tanınmasıdır. Hedef kitleyi iyi tanıyıp, kendinizi o hedef kitlenin içindeymiş gibi hissetmeniz gerekmektedir. Kendinizi kullanıcının yerine koyarak, “ben bu viral reklama maruz kalsaydım tepkim ne olurdu?” diye sorgulamalısınız. Viralin hangi yönleri hoşunuza giderdi? Kampanyanın yetersiz yada başarılı olduğu noktalar nereler? Böyle soruları kendinize yönelterek, hedef kitle gibi düşünmeye çalışmalısınız. Çünkü hedef kitleye yönelik olmayan bir çalışmadan istenilen sonuç elde edilemeyecektir.

Doğru Kanalı Belirleyin

Dijital dünyada her geçen gün iletişim ve etkileşim konusunda farklı mecralar ortaya çıkmaktadır. Özellikle sosyal medya platformlarının sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Her kullanıcı her ortamda aktif olarak yer almamaktadır. Bundan dolayı internette hangi iletişim kanalının sizin için en doğru hedef kitleyi barındırdığını iyi analiz etmelisiniz. Yoksa hedef kitlenizin bulunmadığı ya da az bulunduğu bir ortamda yapacağınız viral reklamın size katkısı olmayacaktır.

Dürüst ve Güvenilir Olun

viral-pazarlama-hedef-kitleye-icten-yaklasin

Viral reklamlar, geleneksel reklam türlerine göre markaların, kullanıcılara daha yakın olduğu bir reklam türüdür. Yine aynı şekilde viral reklamlar, tüketicilerin markaları sahiplendiği reklamlar olarak bilinmektedir. Bundan dolayı kullanıcı gözünde, güven konusunda ortaya çıkacak aksi bir durum, markanın imajını oldukça kötü bir şekilde etkileyebilir. Bu bağlamda sunulan ürün ya da hizmetin güçlü olması kadar oluşturulacak reklam içerisinde onlarla ilgili özelliklerin ne derece doğru olarak yansıtıldığı da çok önemlidir. Yani sunduğunuz ile verdiğiniz arasında güvenilir, dürüst ve tutarlı olmalısınız. Aksi takdirde tüketiciden gelecek olan geri dönüş bir hayli olumsuz olacaktır.

Oyuncuların Oluşturacağı İmaja Dikkat!

Viral pazarlamada tercih edilecek oyuncuların seçimi oldukça hassas bir konudur. Bu süreçte ince eleyip, sık dokumak gereklidir. Çünkü kampanyanızın yükselişe geçmesi ya da dibe vurması konusunda seçtiğiniz oyuncuların etkisi yüksek olacaktır. Eskiden viral reklam çalışmalarında en sık başvurulan yol yüksek takipçisi olan fenomenler olmaktadır. Bu çalışmalar düşük bütçeler ile yönetilebilmekteydi. Ancak artık bu tercihin bütçesi artış göstermiş ve kullanıcı gözünde pek inandırıcılığı kalmamış durumdadır. Viral pazarlama da unutulmaması gereken en önemli nokta doğallıktan asla ödün verilmemelidir. Kampanya çalışması için oyuncu seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise fenomen olan kişinin dikkat çekecek, olumsuz davranışlarda bulunmaması. Çünkü bu davranışlar kullanıcılar tarafından sizin markanıza mal edilebilir. Bundan dolayı tercihlerinizi doğru yapmalısınız.

Viral pazarlama çalışmalarının başarıyla sonuçlanması için her aşamasında dikkat etmeniz gereken bu önemli kıstaslar, oluşturacağınız olumlu imaj için önemlidir. Yukarıda açıkladığımız bu temel etkenler ile birlikte, viral pazarlama çalışmalarında dikkat edilmesi gereken diğer hususlar şunlardır:

• Özgün fikir ve yaratıcılık
• Gerçekçi olma
• Katılımın yüksek olması
• Ölçülebilir düzeyde aksiyon oluşturma
• Verilecek mesajın kısa ve akılda kalıcı olması gerekir
• Hazırlanacak içeriğin, firma ve marka ile uyumlu olması
• Yayılım için doğru tetikleyici faktörlerin kullanılması

Viral Pazarlamanın Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Etkili bir pazarlama stratejisi olan viral pazarlama, doğru uygulandığı takdirde marka ve firmalara birçok avantaj sağlar. Hedef kitleye ulaşma ve içeriğin hızlı yayılması konusunda önemli bir yere sahip olan viral pazarlamanın marka ve firmalara sunmuş olduğu temel avantajlar şunlardır:

Viral pazarlama işletmelerin maliyetlerini azaltmaktadır. Viral pazarlama içerisinde tüketicilerin, markanın yaymak istediği mesajı taşıması, firmaların reklam maliyetini azaltan bir unsurdur.

Viral reklamlar tüketiciler tarafından daha ılımlı karşılanmaktadır. Yani ücretli reklamlara ya da kitlesel bir reklama kıyasla viral reklamlar daha kabul edilebilir bir yapıdadır.

Viral reklamların kitlelere ulaşması daha kolaydır. Mesajın çıkış kaynağı itibariyle arkadaş, aile üyesi, iş arkadaşı vb. statüde yönlendirilen mesajın kimden geldiğinin bilinmesi daha kolay olmaktadır. Böylelikle benzer ilgi alanlarına sahip olan kişilerin, mesajı okuma ihtimali yükselmektedir. Aynı şekilde içeriğin başka kişilere iletilmesindeki ihtimalde artarak, daha etkili bir hedefleme yapılması sağlanmaktadır.

Viral Pazarlama hakkında aklınızdaki soruları sormak, daha detaylı bilgiler almak ya da reklam danışmanlığı hizmeti almak için Sanal Yönetmen ile iletişime geçebilirsiniz.

 

©2017 Tüm Haklar Sanal Yönetmene Aittir